Aktualności
Szkoły wyższe
06 Marca
Opublikowano: 2017-03-06

70 lat dla przyszłości

2 marca br. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu obchodził jubileusz 70-lecia „70 LAT DLA PRZYSZŁOŚCI”. W programie uroczystości m.in. nadano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocław prof. Hansowi-Christianowi Pfohlowi, który wygłosił wykład pt. Drivers of Logistcs Management Development; wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i medale uczelniane; odbyły się promocje na stopień naukowy doktora habilitowanego; wręczono Nagrody Santander Universidades najlepszemu studentowi uczelni.

Początki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu sięgają 1947 r. Uczelnia powołana została do życia jako wrocławska niepaństwowa Wyższa Szkoła Handlowa. 3 lutego tego roku miał miejsce pierwszy wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. Wincentego Stysia. Kadrę uczelni stanowili głównie byli wykładowcy Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Jednowydziałowa Wyższa Szkoła Handlowa początkowo nie posiadała własnej siedziby, korzystała gościnnie z pomieszczeń przy ul. Uniwersyteckiej 22/26 należących do wydziału Prawno-Administracyjnego jedynej ówczesnej dolnośląskiej uczelni – Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Potem WSH miała siedzibę w budynku przy ulicy Tęczowej 60 (teraz jest to Zespół szkół nr 6 im. Agnieszki Osieckiej), w 1950 roku została przemianowana na państwową Wyższą Szkołę Ekonomiczną (WSE). Ostatecznie wiosną 1945 roku uczelnia została przeniesiona do byłego niemieckiego kompleksu Szpitala Miejskiego im. Wenzla Hanckego przy ul. Komandorskiej. W 1974 roku dwuwydziałową Wyższą Szkołę Ekonomiczną (z filią w Jeleniej Górze) przekształcono w Akademię Ekonomiczną. 18 marca 2008 roku, decyzją Sejmu, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego otrzymała nową nazwę – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to liczący się ośrodek badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, jedna z największych szkół ekonomicznych w Polsce, aktywny partner w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. W ocenie parametrycznej wszystkie cztery wydziały uczelni posiadają kategorię A. UE Wr ma pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni i tytułów naukowych. Kształci ponad 14 tys. studentów. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni prowadzona jest na 4 wydziałach: Nauk Ekonomicznych, Zarządzania, Informatyki i Finansów,  Inżynieryjno-Ekonomicznym, Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.

Studenci w ramach wydziałów mają do wyboru 10 kierunków, 100 specjalności, swoje zainteresowania rozwijają w 80 kołach naukowych.

Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju uczelni jest ścisła współpraca z praktyką gospodarczą. Uczelnia, mając możliwość samodzielnego kształtowania kierunków studiów, podejmuje współpracę z praktykami w zakresie tworzenia planów i programów studiów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom biznesu.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu współpracuje z ponad pół tysiącem firm w różnych obszarach. Dobre relacje z praktyką gospodarczą zapewnia m.in. aktywna działalność Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członkami Klubu są polskie i międzynarodowe firmy. Wspierają one Uczelnię w realizacji misji dydaktycznej, głównie poprzez udział wybitnych praktyków w zespołach opracowujących plany i programy studiów oraz uczestniczenie przez nich w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, co w efekcie daje lepsze perspektywy zatrudniania naszych absolwentów. W ostatnim okresie podpisano szereg porozumień z przedsiębiorstwami w sprawie praktyk i staży studenckich. Powiązane są one najczęściej z realizacją konkretnych projektów i przygotowywaniem na ich podstawie prac dyplomowych lub magisterskich. Studenci UEWr doświadczenie zawodowe zdobywają poprzez praktyki i płatne staże w takich znanych firmach jak: KGHM Polska Miedź S.A., Selena i LG Display, Credit Suisse, Bank Zachodni WBK S.A., Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, UPS i LKW Walter, IBM, Hewlett Packard czy Sygnity S.A.

W zestawieniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest najchętniej wybieraną uczelnią w kraju.

Studenci wiedzą, że dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest wysoko ceniony przez pracodawców. Badania pokazują, że absolwenci uczelni znajdują pracę w niespełna 3 miesiące od otrzymania dyplomu. Wielu studentów otrzymuje propozycje pracy już w trakcie studiów. Pracują we wszystkich działach i sferach gospodarki: w przedsiębiorstwach – począwszy od stanowisk finansowo-księgowych, poprzez stanowiska związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem, marketingiem aż po stanowiska kierownicze najwyższego szczebla – prezesów i dyrektorów firm czy głównych księgowych. Pracują w dużych bankach i różnych instytucjach finansowych, są menedżerami wielkich korporacji, maklerami giełdowymi, specjalistami od HR czy Public Relations. Otrzymują wykształcenie w najbardziej dochodowych zawodach. Znakomita oferta edukacyjna i warunki studiowania przyciągają też cudzoziemców. Kształcą się u nas nie tylko obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale także z najdalszych zakątków świata m.in. z Angoli, USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji, Wietnamu i Chin.

Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zajmuje około 9 hektarów powierzchni. W kwadracie 4 ulic znajduje się cały kompleks nowoczesnych budynków dydaktycznych, pracowni, biblioteki, stołówek i klubu studenckiego. Przy kampusie mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego (obiekt zdobył pierwsze miejsce w kategorii obiekty oświaty w konkursie Najlepsze Budowy Dolnego Śląska), akademiki i basen.

Jolanta Nowacka

Dyskusja (0 komentarzy)