Aktualności
Szkoły wyższe
19 Lutego
Źródło: umed.wroc.pl
Opublikowano: 2020-02-19

70 lat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

15 lutego rozpoczęły się obchody 70-lecia UM we Wrocławiu. Pierwszym istotnym wydarzeniem w roku jubileuszowym było wręczenie – po raz pierwszy w historii uczelni – nagród im. Wiktora Brossa, wybitnego kardiochirurga. Nagrody za osiągnięcia medyczne wręczono zespołom: z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej; Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej; Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej; Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej; Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej i II Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii USK.

– Prof. Wiktor Bross był kardiochirurgiem, medycznym pionierem, otwierał przed swoimi współpracownikami zupełnie nowe możliwości. 12 lutego 1958 roku prof. Wiktor Bross przeprowadził pierwszą operację na otwartym sercu w hipotermii. Było to zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego – przypomniał podczas uroczystości prof. Piotr Ponikowski rektor Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. – Ta nagroda jest połączeniem naszej historii ze spojrzeniem w przyszłość medycyny uniwersyteckiej. Niewątpliwie tworzyć ją będą członkowie nagradzanych zespołów. Nie ukrywam, że marzy nam się rozwijanie osiągnięć prof. Brossa także w zakresie przeszczepów serca. Jubileusz to doskonały moment na wyznaczenie sobie ambitnych planów.

Wprawdzie Akademię Medyczną we Wrocławiu powołano do życia 1 stycznia 1950 roku, a od 2012 nosi ona nazwę Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ale początki kształcenia medycznego we Wrocławiu sięgają znacznie dalej w przeszłość.

W 1811 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III przeniósł uniwersytet z Frankfurtu nad Odrą do Wrocławia, łącząc go z działającą we Wrocławiu od 1702 r. Akademią Leopoldyńską. Uniwersytet początkowo otrzymał nazwę Universitas Litterarum Vratislaviensis, wkrótce zmienioną na Universitas Wratislaviensis. W czasie uroczystych obchodów setnej rocznicy istnienia uniwersytetu w 1911 r. nadano mu nazwę „Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma”. Od początku na uczelni działał Wydział Medyczny. Od początku swego istnienia miał pięć katedr: anatomii, fizjologii, medycyny wewnętrznej, położnictwa i chirurgii.

We Wrocławiu, szczególnie przed 1918 r., pobierało naukę wielu studentów pochodzących z Wielkopolski i ze Śląska. W latach 1811–1939 na Wydziale Medycznym studiowało 1284 Polaków. W tym samym czasie 275 lekarzy polskich obroniło rozprawy doktorskie na stopień doktora medycyny i chirurgii.

Na skutek działań wojennych, gdy Wrocław ogłoszono twierdzą, Uniwersytet Wrocławski 12 stycznia 1945 r. został przeniesiony do Drezna. Po zakończeniu drugiej wojny światowej praktycznie przestał istnieć.

W lipcu 1945 r. przyjechał do Wrocławia prof. Ludwik Hirszfeld – wybitny mikrobiolog i immunolog, oddelegowany z Lublina przez Departament Szkół Wyższych Ministerstwa Oświaty w celu zorganizowania Wydziału Lekarskiego. Wraz z prof. Hirszfeldem do Wrocławia przyjechała prof. Hanna Hirszfeldowa, która przyczyniła się do zorganizowania opieki medycznej dla dzieci i stworzyła wrocławską naukową szkołę pediatrii. Niebawem do Wrocławia zaczęli przybywać inni lekarze ze środowiska lwowskiego, głównie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Tradycje Uniwersytetu Jana Kazimierza kontynuowali na Wydziale Lekarskim we Wrocławiu Większość katedr zdołano obsadzić w ciągu roku akademickiego 1945/46, uruchomiono pierwsze trzy lata nauczania medycyny i wszystkie wydziały teoretyczne. W kwietniu 1946 r., na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty, zatwierdzono zorganizowane katedry i w czerwcu tego roku w Radzie Wydziału zasiadło już 21 profesorów. W 1946 r. Wydział Lekarski miał 32 katedry. W kolejnym roku akademickim zorganizowano przy Wydziale Lekarskim Szkołę Technicznych Asystentek (laborantek). W obu szkołach wykładowcami byli profesorowie i asystenci Wydziału Lekarskiego. W roku akademickim 1949/1950, na mocy rozporządzenia Rady Ministerstwa Oświaty, dokonano przekształcenia Wydziału Uniwersytetu i Politechniki oraz Oddziału Farmacji i Stomatologii w Akademię Medyczną.

Od 1961 r., gdy przyznano pierwszy po drugiej wojnie światowej honorowy doktorat.

W czerwcu 2012 r. AM we Wrocławiu przyjęła obecną nazwę Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Obchody 70-lecia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaplanowano na cały rok. Centralna uroczystość odbędzie się 2 czerwca 2020 w Operze Wrocławskiej.

JK

(Źródło: UM Wrocław)

Dyskusja (0 komentarzy)