Aktualności
Szkoły wyższe
05 Marca
Opublikowano: 2019-03-05

Pierwsza Rada Uczelni Politechniki Wrocławskiej

Senat Politechniki Wrocławskiej powołał pierwszą radę uczelni. Zgodnie z przepisami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym w jej składzie znalazło się siedem osób. Kadencja rady potrwa do końca 2020 roku.

Nowy organ uczelni musiał zostać powołany zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki. Na posiedzeniu Senatu Politechniki Wrocławskiej , które odbyło się 28 lutego, wybrano sześciu członków rady uczelni. Trzej z nich to przedstawiciele środowiska akademickiego politechniki:

  • dr inż. arch. Piotr Gerber (Wydział Architektury, Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki);
  • prof. Wojciech Glabisz (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej);
  • dr hab. inż. Zbigniew Sroka, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny » Katedra Inżynierii Pojazdów, prorektor ds. studenckich PWr w latach 2008–2016).

Kolejni członkowie to osoby reprezentujące obecnie świat biznesu, ale od lat blisko współpracujące z uczelnią:

  • Grzegorz Dzik (prezes Impel S.A., Przewodniczący Zachodniej Izby Gospodarczej);
  • Adam Grehl (wiceprezydent Wrocławia w latach 2002-2018);
  • Witold Ziomek (prezes Zarządu MPWiK SA we Wrocławiu).

Siódme miejsce z mocy prawa zarezerwowane jest dla przewodniczącego Samorządu Studentów PWr. Obecnie tę funkcję pełni Daniel Lewandowski.

Swoją działalność rada uczelni rozpoczęła z dniem powołania, czyli 28 lutego. W najbliższym czasie wybrany zostanie jej przewodniczący. Do obowiązków nowego organu będzie należało monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora. Rada ma także opiniować projekty statutu i strategii uczelni oraz zatwierdzać sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

Źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)