Aktualności
Szkoły wyższe
24 Marca
Opublikowano: 2019-03-24

Prof. Marek Ziętek powrócił na stanowisko rektora UM we Wrocławiu

W związku z uchyleniem przez sąd środka zabezpieczającego zastosowanego przez prokuraturę, prof. Marek Ziętek ponownie pełni funkcję rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Znany i ceniony w kraju stomatolog prof. Marek Ziętek został w grudniu zawieszony w pełnieniu swoich funkcji rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prof. Ziętek, który wyraził zgodę na informowanie o sprawie z podaniem danych osobowych, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i narażenia kierowanej przez siebie uczelni na stratę ponad czterech milionów złotych. Prokuratorskie śledztwo dotyczy prywatyzacji spółki Data Techno Parka, która stworzyła we Wrocławiu, przy pomocy publicznych dotacji, serwerownię do przechowywania danych pacjentów szpitali i przychodni.

W ramach śledztwa prowadzonego przez katowicką delegaturę ABW pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Regionalnej rektorowi zarzucono, że działając wspólnie i w porozumieniu z Markiem G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie niższej niż 1.918.000,00 zł nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i przekroczył uprawnienia. Naraził także uczelnię na niebezpieczeństwo strat finansowych oraz na szkodę interesu prywatnego spółki Data Techno Park Sp. z o.o. w kwocie 4.231.000,00 zł. Ten sam czyn zarzucono Markowi G., w stosunku do którego zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł. Wobec Marka Z. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł. Obu podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W wyniku postawienia zarzutów rektor został zawieszony w czynnościach służbowych. W wydanym oświadczeniu zaznaczył, że każdą decyzję w kwestii Data Techno Park podejmował na podstawie dostępnych w tamtym czasie wycen ekonomicznych i przedstawionych mu opinii prawnych. Wyraził nadzieję, że „analizowane już wielokrotnie dowody zostaną przez sąd merytorycznie rozpatrzone i wyrok lub umorzenie ostatecznie zakończy postępowanie i spekulacje w tej sprawie”. Jednocześnie podkreślił, że złożył zażalenie na zawieszenie go w pełnieniu funkcji rektora. Sąd Rejonowy w Katowicach uwzględnił to zażalenie i uchylił środek zapobiegawczy, jak również poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. zł. Dzięki temu profesor Ziętek po urlopie wrócił już na sprawowane wcześniej stanowisko.

Dodajmy, że środowisko stomatologiczne po zawieszeniu rektora szybko zorganizowało akcję wspierającą. „Znamy Profesora, szanujemy go i ufamy mu. Wierzymy Profesorowi, tak samo jak on wierzył przez lata w wielu z nas oraz nasze inicjatywy” – pisali założyciele nieformalnego Komitetu Wsparcia dla prof. dr hab. n. med. Marka Ziętka. Pod akcją „Murem za rektorem” podpisały się m.in. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii.

Źródło: www.dentonet.pl

Dyskusja (0 komentarzy)