Aktualności
Szkoły wyższe
18 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-11-18

Absolwenci architektury z Politechniki Lubelskiej najlepsi w kraju

Politechnika Lubelska zajęła pierwsze miejsce w rankingu IARP TOP 10. Oceną objęto 35 polskich uczelni kształcących architektów.

Ranking IARP TOP 10 przygotowuje Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest monitoring jakości edukacji architektów. W tym roku Izba po raz pierwszy przeprowadziła klasyfikację szkół architektonicznych, w której jedynym kryterium był wynik egzaminu na uprawnienia projektowe. Kryterium to ma charakter obiektywny, bowiem egzaminy odbywają się na tych samych zasadach w całej Polsce i z uwzględnieniem jednakowego zestawu pytań, a nad ich przebiegiem czuwają komisje krajowe i szesnaście okręgowych, dzięki czemu wyniki są porównywalne. W zestawieniu wzięto pod uwagę zdawalność egzaminu wśród absolwentów studiów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Ocena obejmuje 35 polskich uczelni.

Pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu IARP TOP 10 zajęła Politechnika Lubelska ze zdawalnością 81,25%. Kolejne miejsce na podium zajęły: Politechnika Łódzka i Politechnika Opolska (po 75%). Na czwartym miejscu sklasyfikowano Politechnikę Wrocławską (74,14%), a na piątym – Politechnikę Rzeszowską (70,58%).

W rankingu IARP Politechnika Lubelska trzykrotnie zajmuje miejsce na podium: w kategorii studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz w zestawieniu ogólnym. Nasi architekci wypadli najlepiej, pokonując największe i najstarsze uczelnie w kraju. Ta wysoka ocena jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na kierunku architektura. Wierzę, że uprawnienia, które zdobywają nasi absolwenci, będą impulsem do dalszego rozwoju i sukcesów na polu architektury – skomentował wyniki prof. Zbigniew Pater, rektor PL.

Uczelnia przypomina w komunikacie prasowym, że uprawnienia architektoniczne umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie architektury. Kończąc studia, architekt nie ma jeszcze takiego prawa. Tę możliwość daje dopiero zdanie egzaminu na uprawnienia projektowe.

Mając perspektywy znalezienia pracy w zawodzie, absolwenci są zmotywowani, aby dobrze przygotowywać się do egzaminów na uprawnienia. Jednym z bardzo istotnych czynników decydujących o jakości nauczania jest polityka przyjęć na studia architektoniczne. Od wielu lat przyjmujemy jedynie 60 kandydatów na pierwszy rok. Dzięki temu możemy wybrać osoby na odpowiednim poziomie przygotowania – informuje dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, prodziekan ds. studenckich na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury PL.

Ranking IARP TOP 10 powstał na podstawie danych przekazanych przez komisje okręgowe. Uczelniom przydzielano punkty za każdego absolwenta, który zakończył egzamin wynikiem pozytywnym. Następnie zsumowano liczby punktów zarówno za pozytywne, jak i negatywne wyniki oraz za liczbę wszystkich absolwentów każdej uczelni.

MK, źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)