Aktualności
Szkoły wyższe
25 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-02-25

Absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego najlepsi w kraju

Absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zdominowali wiosenną sesję Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Pomorska uczelnia zajęła pierwsze miejsce we wszystkich trzech kategoriach.

Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 796 osób. Średni wynik to 111,6 pkt. Maksymalny wynik wyniósł 161 (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), a minimalny 42 punkty (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie). Trzystu czterdziestu czterech zdających uzyskało wynik poniżej 56%, co oznacza, że będą musieli ponownie przystąpić do sprawdzianu swojej wiedzy. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198, ponieważ dwa zadania zostało unieważnionych przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Po raz pierwszy LDEK zdawało 160 osób, z czego tylko połowa z pozytywnym skutkiem. W tym gronie najlepszy średni rezultat uzyskali absolwenci GUMed (125 pkt.). Za nimi uplasowali się absolwenci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (116,08 pkt.) i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (116 pkt.). Na końcu zestawienia znaleźli się absolwenci studiów anglojęzycznych (84 pkt.). W tej grupie o sukcesie może mówić tylko jeden na czterech, którzy przystąpili do testu.

W najliczniejszej grupie – osób, które studia ukończyły w ciągu ostatnich 2 lat – do LDEK przystąpiło 568 pretendentów. Zdało 389 (prawie 68,5%). Tutaj za liderem (127,56 pkt.) uplasowali się absolwenci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1125,16 pkt.) oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (121,80 pkt.). Także i w tej kategorii najsłabszy wynik uzyskali absolwenci studiów anglojęzycznych (średnia 93,23 pkt., zaliczyło 2 z 13 osób).

Wśród lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu, prym wiedli absolwenci GUMed (122, 29 pkt.) przed Uniwersytetem  Medycznym w Lublinie (117,50 pkt.) i Śląskim Uniwersytetem Medycznym (113,10 pkt.).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)