Aktualności
Szkoły wyższe
02 Marca
Fot. Zbigniew Sulima
Opublikowano: 2020-03-02

AGH podpisała umowę o współpracę z ABW

Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podpisały porozumienie o współpracy badawczo-dydaktycznej. To kolejna umowa, która pozwoli m.in. poszerzyć ofertę kształcenia na unikatowym kierunku w AGH, jakim są nowoczesne technologie w kryminalistyce.

Porozumienie o współpracy AGH z największą służbą specjalną w Polsce, otwiera nowe możliwości w zakresie badań naukowych oraz wdrożeń związanych ze sferą technologii bezpieczeństwa. ABW posiada najszersze kompetencje w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego RP, w szczególności w obszarach kontrwywiadowczym i antyterrorystycznym. Dzięki temu studenci AGH będą mogli kształcić się od doświadczonych praktyków podczas zajęć dydaktycznych czy warsztatów. Strony umowy zobowiązały się również do prowadzenia wspólnych projektów badawczych z zakresu bezpieczeństwa.

– Cieszymy się z możliwości współpracy z tak doświadczoną służbą specjalną, jaką jest ABW. Kolejna już umowa z organami ochrony państwa to w mojej ocenie przede wszystkim duża szansa dla naszych studentów. Będą oni mogli poznać  najnowsze metody zwalczania różnych rodzajów przestępczości bazując na wiedzy eksperckiej. Jako uczelnia badawcza mamy również duże oczekiwania wobec projektów naukowo-badawczych planowanych wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego – podkreśla prof. Jerzy Lis, prorektor ds. współpracy AGH.

Nowoczesne technologie w kryminalistyce, kierunek kształcący specjalistów z zakresu informatyki śledczej czy analityki kryminalistycznej, zyskał cennego, elitarnego partnera. Absolwenci kierunku mają szansę znaleźć zatrudnienie jako pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych, farmaceutycznych czy biotechnologicznych, a także jako funkcjonariusze służb państwowych.

źródło: AGH

Dyskusja (0 komentarzy)