Aktualności
Szkoły wyższe
19 Marca
Opublikowano: 2024-03-19

Akademia Leona Koźmińskiego dołącza do GNAM

The Global Network for Advanced Management (GNAM), konsorcjum wiodących szkół biznesu z całego świata, rozszerza zasięg o Europę Środkowo-Wschodnią. Do grona tego, jako 32 członka, zaproszono właśnie Akademię Leona Koźmińskiego.

Akademia Leona Koźmińskiego jest pierwszą uczelnią z Polski i pierwszą instytucją z Europy Środkowo-Wschodniej, która dołącza do GNAM, zaznaczając tym samym geograficzną ekspansję sojuszu oraz jego zaangażowanie na rzecz ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań. The Global Network for Advanced Management, założona przez Yale School of Management, łączy najlepsze szkoły biznesu z całego świata, w tym europejskie, m.in. ESMT Berlin, HEC Paris, IE Business School oraz SDA Bocconi School of Management.

Wykorzystując nowoczesne technologie i budując silne relacje, wywiera transformacyjny wpływ na edukację, szczególnie w dziedzinie zarządzania. Jedynym z przykładów są organizowane przez konsorcjom Global Network Weeks, dające studentom oraz kadrze naukowej możliwość intensywnego rozwoju w innej uczelni – poprzez udział w zajęciach, wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach i spotkania z międzynarodowymi ekspertami.

Global Network jest doskonałym forum do dzielenia się najlepszymi praktykami i rozwijania inicjatyw w zaawansowanej edukacji. Szczególnie cenimy globalny zasięg sieci, który jest bliski naszemu sposobowi myślenia o edukacji biznesowej. Dołączenie do Global Network ma również ogromne znaczenie dla
naszej dalszej internacjonalizacji oraz zapewniania możliwości rozwoju i wymiany wiedzy dla naszej społeczności – ocenia prof. Grzegorz Mazurek, rektor ALK.

Członkostwo w Global Network for Advanced Management jest kluczowym elementem umiędzynarodowienia uczelni oraz wyrazem zaangażowania w globalne inicjatywy edukacyjne i badawcze. Członkowie sojuszu zyskują możliwości akademickiej współpracy, wymiany doświadczeń oraz organizacji konferencji i seminariów. Współpracując z instytucjami edukacyjnymi na całym świecie, wspierają wymianę studentów i kadry. Bycie częścią Global Network zapewnia również dostęp do zasobów edukacyjnych oferowanych przez inne uczelnie w sieci, w tym kursów online, materiałów dydaktycznych i baz danych. Studenci otrzymują możliwość uczestniczenia w międzynarodowych programach wymiany i stażach za granicą. Global Network promuje ponadto różnorodność, wspierając otwarte i tolerancyjne środowisko akademickie.

MK, źródło: ALK

Dyskusja (0 komentarzy)