Aktualności
Szkoły wyższe
13 Października
Opublikowano: 2020-10-13

Akademia Leona Koźmińskiego z re-akredytacją EQUIS na kolejne 5 lat

Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała re-akredytację European Quality Improvement System na kolejne 5 lat. To jedna z trzech najważniejszych akredytacji dla uczelni i wydziałów biznesowych na świecie.

Certyfikat przyznaje European Foundation for Management Development – organizacja zrzeszająca prawie 900 uczelni i ośrodków naukowych, firm i jednostek administracji publicznej. Obecnie akredytację posiada 189 uczelni na całym świecie, w tym dwie polskie: Akademia Leona Koźmińskiego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

EFMD ocenia jakość kształcenia na kierunkach związanych z zarządzaniem. Bierze pod uwagę rozwój zachowań przedsiębiorczych wśród studentów, stosowanie innowacji dydaktycznych, proces umiędzynarodowienia oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi i organizacjami biznesowymi pod kątem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Akredytacja to, oprócz prestiżu, istotny czynnik porządkujący sposób zarządzania uczelnią, jej wartości i strategię. W pierwszej kolejności uczelnia przeprowadza samoocenę i wprowadza niezbędne zmiany organizacyjne u siebie, a następnie jest sprawdzana przez audytorów zewnętrznych, którymi są rektorzy i dziekani uczelni posiadających już akredytację oraz pracownicy EFMD. Wymogi akredytacyjne zmieniają się co jakiś czas, co sprawia, że instytucje edukacyjne rozwijają się i wyznaczają trendy. Oprócz norm związanych z pomiarami efektywności kształcenia czy osiągnięć naukowych dochodzą wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, równości płci wśród wykładowców, ekologii, wpływu na otoczenie, itp.

– Od uzyskania po raz pierwszy akredytacji EQUIS przez ALK minęło 21 lat. Utrzymaliśmy ją nieprzerwanie przez cały ten czas i dziś czujemy się pełnoprawnymi uczestnikami światowej elity szkół biznesu. Mamy trzy najważniejsze międzynarodowe akredytacje, jesteśmy obecni w rankingach „FT” najlepszych uczelni i kierunków biznesowych. Nie byłoby nas pewnie tu gdzie jesteśmy, gdyby nie ta pierwsza akredytacja EQUIS z 1999 roku, dzięki której nauczyliśmy się, jak dobrze zarządzać uczelnią biznesową, jak monitorować efekty kształcenia i osiągnięcia naukowe, jak współpracować z otoczeniem biznesowym, z międzynarodowym środowiskiem akademickim, z lokalną społecznością i jak troszczyć się o losy absolwentów. Jesteśmy wdzięczni EFMD za zbudowanie demokratycznego systemu motywacji i podnoszenia jakości, w którym może się znaleźć każda uczelnia, o ile chce równać do najlepszych – mówi prof. Grzegorz Mazurek, rektor ALK.

Wśród 189 akredytowanych przez EQUIS uczelni biznesowych większość, bo 102, jest z Europy, z czego 7 z Europy Środkowo-Wschodniej: Akademia Leona Koźmińskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Corvinusa z Budapesztu, Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Lublanie oraz moskiewskie Skolkovo i Wydział Zarządzania Uniwersytetu w St. Petersburgu.

Ewa Barlik, MK, źródło: ALK

Dyskusja (0 komentarzy)