Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lipca
Opublikowano: 2017-07-03

Akademia Morska w Szczecinie czeka na kandydatów

Na studia stacjonarne w Akademii Morskiej w Szczecinie można aplikować do 12 lipca. Nowością w nadchodzącym roku akademickim będą studia na nawigacji prowadzone w całości w języku angielskim. Studia stacjonarne I stopnia są skierowane zarówno do obcokrajowców, jak i Polaków, chcących studiować po angielsku.

Należy pamiętać, że studia na kierunkach morskich muszą spełniać wymagania międzynarodowej konwencji STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping. Tak jest również w przypadku grupy anglojęzycznej nawigacji w Akademii Morskiej w Szczecinie –student po ukończeniu kierunku uzyskuje kwalifikacje identyczne z absolwentami nawigacji na całym świecie. Po czterech latach studiów zostaje oficerem pokładowym, legitymując się jednocześnie dyplomem inżyniera. Roczny koszt studiów w języku angielskim to 2300 zł dla obywateli UE oraz 2900 euro dla osób spoza Unii.

– Wśród zgłoszonych do tej pory kandydatów są osoby z: Brazylii, Kanady, Egiptu, Gruzji, Grecji, Włoch, Litwy, Nigerii, Polski i Federacji Rosyjskiej – mówi Magdalena Markiewicz, kierownik działu ds. obcokrajowców i wymiany międzynarodowej.

Kolejna nowość to studia niestacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Nawigacyjnym – kierunek geoinformatyka. Do tej pory oferowany jako podyplomowy, teraz będzie pozwalał uzyskać tytuł magistra. To studia dla osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, użytkowania i wdrażania systemów informacji geograficznej.

Co więcej, już w nadchodzącym roku studenci informatyki będą mogli wybierać również nową specjalność. Obok informatyki morskiej, teraz będą mogli specjalizować się w systemach informatycznych. W programie większy nacisk kładziemy na zagadnienia praktyczne, pojawi się tworzenie i testowanie gier, a także najnowocześniejsze technologie: wirtualna rzeczywistość oraz druk 3D.

– Wybór tej specjalności ma praktycznie przygotować studentów do zawodu programisty – mówi dr inż. Łukasz Nozdrzykowski z Instytutu Technologii Morskich.

Zmieni się także charakter specjalności informatyka morska. Od teraz będzie jeszcze silniej związana z technologiami multimedialnymi, grafiką komputerową i tworzeniem systemów nawigacyjnych.

Studenci wybierają specjalność po trzecim semestrze studiów, a więc na drugim roku.

W roku akademickim 2017/18 na kandydatów czeka 1670 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Rekrutacja na studia stacjonarne potrwa do 12 lipca, wyniki zostaną ogłoszone 14 lipca. Można wybierać wśród kierunków: na Wydziale Nawigacyjnym – nawigacja, geodezja i kartografia, transport, informatyka; na Wydziale Mechanicznym – mechanika i budowa maszyn, mechatronika; na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportulogistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji. Aplikować można za pomocą rejestracji online, a później złożyć podanie o przyjęcie na studia oraz świadectwo maturalne. W przypadku wyboru kierunku „pływającego”, trzeba dostarczyć też morskie świadectwo zdrowia (osoby nieposiadające takiego w trakcie rekrutacji zostaną skierowane przez dziekanaty na nieodpłatne badania lekarskie). Warto pamiętać, że na tych kierunkach kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów jeszcze w trakcie wakacji odbywają ćwiczenia w ramach praktyki przygotowawczej w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie.

Szczegóły dla kandydatów: www.rekrutacja.am.szczecin.pl.

Weronika Bulicz

Dyskusja (0 komentarzy)