Aktualności
Szkoły wyższe
24 Października
Opublikowano: 2019-10-24

Akademia Morska w Szczecinie zacieśnia współpracę z Wodami Polskimi

Praktyki studenckie, wspólne badania naukowe, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną w regionie – to podstawowe działania, które Wody Polskie i Akademia Morska w Szczecinie będą wspólnie podejmowały w najbliższym czasie.

W środę, 23 października, podpisano porozumienie o współpracy, które zakłada m.in. opracowanie programu staży i praktyk dla studentów i absolwentów Akademii Morskiej w strukturach Wód Polskich, czyli Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz w regionalnych Zarządach Zlewni. Uczelnia będzie także przygotowywać badania naukowe wspierające między innymi prace pomiarowe prowadzone przez naszą instytucje. Umowę podpisali: dr inż. kpt.ż.w. Arkadiusz Tomczak, prof. Akademii Morskiej w Szczecinie, oraz Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podpisane porozumienie o współpracy formalizuje współdziałanie Wód Polskich i Akademii Morskiej w Szczecinie. Dotychczas wielu studentów i absolwentów uczelni morskiej odbywało u nas praktyki. Teraz odbywać się to będzie w sposób systemowy, z szansą na stałe zatrudnienie, jeżeli obie strony wyrażą taką chęć.

– Akademia Morska kształci fachowców w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki morskiej, a nasza instytucja regularnie prowadzi nabór pracowników, którzy mogliby zasilić kadry. Kierunki kształcenia Akademii Morskiej to między innymi transport śródlądowy, co może okazać się praktyczną umiejętnością np. podczas corocznej akcji lodołamania, której koordynatorem są Wody Polskie – mówi Marek Duklanowski, dyrektor RZGW w Szczecinie. – Chętnie będziemy angażować studentów i absolwentów w takie dziedziny działania naszej instytucji, jak pomiary hydrotechniczne czy kierowanie jednostkami, które służą oznakowaniu toru wodnego czy wspomnianej akcji lodołamania. Jesteśmy także inwestorem przy realizacji inwestycji poprawiających żeglugę, retencję czy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Jestem przekonany, że to dobry kierunek rozwoju kariery dla młodych ludzi, jesteśmy rzetelnym pracodawcą, który oferuje gwarancje dobrej i perspektywicznej pracy – dodaje.

Umowa o współpracy perspektywicznie jest również oceniana przez Akademię Morską w Szczecinie.

– Zakres współpracy między naszymi instytucjami jest dość szeroki, zarówno w aspekcie naukowym jak i edukacyjnym. Nasze drogi śródlądowe są w fazie rozwoju więc tych zagadnień nad którymi możemy pracować jest wiele. Będziemy dostarczać kadry, które będą wspierać rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej, ale będziemy także aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania tej drogi, będziemy proponować rozwiązania techniczne i innowacyjne propozycje wymiarowania śródlądowych dróg wodnych – mówi dr inż. kpt.ż.w. Arkadiusz Tomczak, prof. AM w Szczecinie.

Do Wód Polskich trafiać będą studenci przede wszystkim takich specjalności jak: hydrografia w ramach kierunku geodezja i kartografia oraz osoby z innych kierunków, które będą zainteresowane współpracą.

– Rzeka wymaga regularnych i aktualizowanych pomiarów, więc mamy wielki poligon do ćwiczeń i współdziałania – dodaje prof. Tomczak.

Efekty współdziałania będą widoczne niemal natychmiast – już w najbliższy poniedziałek pierwsza grupa studentów odwiedzi siedzibę RZGW, a następnie uda się w rejs łodzią pomiarową znajdującą się we flocie Wód Polskich.

Weronika Bulicz, źródło: AM

Dyskusja (0 komentarzy)