Aktualności
Szkoły wyższe
19 Kwietnia
Źródło: Akademia Morska w Szczecinie
Opublikowano: 2022-04-19

Akademia Morska w Szczecinie zmienia szyld

Politechnika Morska – tak od 1 września będzie się nazywać Akademia Morska w Szczecinie. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda. 

Zgodnie z zapisami ustawy, Politechnika Morska w Szczecinie zostanie utworzona z Akademii Morskiej w Szczecinie i będzie jej następcą prawnym. W związku z tym, że Politechnika, tak jak dotychczasowa Akademia, będzie uczelnią morską, nadzór nad nią obejmie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. To właśnie szef tego resortu powoła pierwszego rektora Politechniki Morskiej, który dokończy kadencję rozpoczętą w 2020 r. Obecnie (od 2016 roku) uczelnią kieruje dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS. Minister nada również nowo tworzonej uczelni pierwszy statut.

Akademia Morska w Szczecinie kontynuuje tradycje edukacji morskiej, których początki sięgają roku 1947, choć sama idea zlokalizowania w Szczecinie szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej pojawiła się już dwa lata wcześniej. W 1951 r. trzyletnia Państwowa Szkoła Morska została przekształcona w 5-letnie Technikum Morskie Nawigacyjne. Na początku kolejnej dekady powołano Państwową Szkołę Rybołówstwa Morskiego oraz pomaturalną Państwową Szkołę Morską, która kształciła kadrę oficerską dla floty handlowej. W 1967 roku połączono je w Wyższą Szkołę Morską, która w 2004 roku uzyskała status akademii.

Struktura uczelni opiera się na pięciu wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, Mechatroniki i Elektrotechniki oraz Informatyki i Telekomunikacji. W roku akademickim 2021/2022 naukę rozpoczęło tysiąc osób, w tym 800 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Obecnie Akademia kształci na 16 kierunkach (z czego na 3 są kształceni marynarze): automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, geoinformatyka, informatyka, inżynieria eksploatacji, inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nawigacja, oceanotechnika, teleinformatyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, żegluga śródlądowa. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dwóch dyscyplinach: inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria mechaniczna.

W latach 2011–2021 w Akademii realizowano ponad 40 projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i ponad 30 – z programów międzynarodowych. Uczelnia wykonuje także prace zlecone i badawcze dla polski portów (m.in. w Elblągu, Gdańsku, Kołobrzegu, Łebie, Policach, Szczecinie i Świnoujściu). Większość zakończonych prac badawczych dotyczyła największych polskich inwestycji morskich, takich jak np. budowa terminalu LNG w Świnoujściu i terminali paliwowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu,, modernizacja wejścia do portu w Kołobrzegu, przebudowa toru wodnego Szczecin–Świnoujście.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Czarek 12.09.2023 08:31

    Szukam czapki do munduru AM info proszę na maila Czareksz1@gmail.com