Aktualności
Szkoły wyższe
22 Grudnia
Źródło: Konior Studio
Opublikowano: 2022-12-22

Akademia Muzyczna w Krakowie będzie miała nową siedzibę

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie będzie miała nową siedzibę. W kampusie, oprócz budynków o funkcjach dydaktycznych i naukowych, znajdzie się także kompleks sal koncertowych. 

Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zorganizowano wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Wygrała pracownia architektoniczna Konior Studio z Katowic. W jej koncepcji przyszły kampus odtwarza przebieg dawnej ulicy Skrzatów, chroniąc i eksponując zabytkowy drzewostan – stąd określenie idei projektu jako „zielonego miasta muzyki”. Sąd konkursowy przyznał nagrodę za „szlachetne i konsekwentne rozwiązanie urbanistyczne, nawiązującego do klasycznego »kodu budowy miasta Krakowa«, kompozycję przenikających się przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych wytwarzających odpowiedni nastrój projektowanej szkoły, możliwość właściwego etapowania inwestycji, zarówno w sferze funkcjonalnej jak i przestrzennej”.

Kompleks budynków obejmie zestaw pomieszczeń kluczowych dla działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej uczelni, tj. około 100 sal dydaktycznych, salę taneczną, salę prób chóru, salę prób orkiestry czy sale prób sekcyjnych, a także kilkadziesiąt sal ćwiczeniowych.

Odrębną, reprezentacyjną częścią projektowanego zespołu obiektów, będzie kompleks sal koncertowych. Najważniejsza z nich to profesjonalna Sala Koncertowa o światowych parametrach akustycznych, z widownią liczącą ok. 500–600 miejsc i pełnowymiarową estradą dla rozbudowanych zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych. Jej szczególne znaczenie podkreśli relief elewacji oraz panoramiczne okno. Do tego powstanie Aula Kameralna (z widownią na 180–200 osób) i Sala Operowo-Teatralna dla 200 osób, służąca do profesjonalnego przygotowywania i prezentacji form operowych i teatralno-muzycznych w warunkach zbliżonych do tych w operach i teatrach. Zaplanowano również Aulę Organową dla ok. 100 widzów oraz zaplecze studyjne dla profesjonalnej rejestracji nagrań dźwiękowych i audiowizualnych.

Do głównego wejścia prowadzić będzie reprezentacyjny plac, którego kontynuację stanowi obszerne foyer. Przeszklone ściany otworzą wnętrze na zielony dziedziniec przeznaczony do odpoczynku i wydarzeń plenerowych. Służyć mają temu zacienione łąki i umieszczony na wzniesieniu amfiteatr. Do wnętrza dziedzińca poprowadzą bramy ukształtowane między budynkami. Umożliwią one swobodne poruszanie się po terenie uczelni, jak również wydzielenie agory z ogólnodostępnego obszaru. Dziedziniec od strony Wisły zamknie biblioteka. Z kolei rozciągający się w stronę nabrzeża teren kampusu zajmie okazały ogród, który stanie się naturalną kontynuacją zielonego nabrzeża, z rzeźbami i różnorodnymi gatunkami drzew. Umieszczenie arboretum nie jest przypadkowe – to nawiązanie do pasji patrona uczelni.

Kompleks będzie złożony z dziesięciu budynków, których bryła została ukształtowana przez funkcje poszczególnych części akademii. Każdy z obiektów przeznaczony jest dla konkretnego wydziału, administracji lub audytorów.

MK, źródło: AMKP, Konior Studio

Dyskusja (0 komentarzy)