Aktualności
Szkoły wyższe
16 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-16

Akademia Pomorska jeszcze bardziej innowacyjna

Zintegrowany system zarządzania uczelnią, wprowadzany właśnie na Akademii Pomorskiej w Słupsku, ma usprawnić jej funkcjonowanie i zapewnić nowe udogodnienia dla studentów.

Władze słupskiej uczelni umiejętnie łączą 50-letnią tradycję akademicką z działalnością na rzecz wdrażania nowoczesnych rozwiązań mających na celu wzmocnienie jakości kształcenia oraz wykorzystanie w pełni potencjału badawczego.

– Wprowadzenie zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie jest niezbędne do efektywnego prowadzenia tak dużej jednostki, jaką jest szkoła wyższa, dlatego od początku kadencji myślałem o rozwoju tego obszaru. Koszty są jednak bardzo wysokie, dlatego szybko zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w zakresie pozyskania środków zewnętrznych. Dzięki wsparciu unijnemu w ramach Zintegrowanych Programów Uczelni z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaczynamy sukcesywnie wdrażać nowe moduły HMS Solution, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Akademii. Na pewno jeszcze wiele pracy przed nami, ale jestem przekonany, że te rozwiązania informatyczne pozwolą naszemu środowisku akademickiemu łatwiej funkcjonować w sferze administracyjnej oraz organizacyjnej i że współpraca z naszym partnerem przyniesie wiele korzyści dla Akademii – mówi rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia HMS Solution obejmą dostęp studentów, wykładowców i pracowników do intuicyjnego interfejsu, poprawę sprawności obsługi we wszystkich obszarach działalności uczelni, efektywniejsze zawiadywanie jej majątkiem, a zastosowanie wspólnej bazy danych dla całej organizacji ma przyczynić się do ujednolicenia informacji zarządczej i udrożnienia wewnętrznego przepływu informacji.

– Czeka nas wspólne określenie potrzeb, najlepszego sposobu ich realizacji, a następnie wdrożenie wypracowanych rozwiązań. Ostatnim etapem będzie szkolenie kadry i tzw. serwisowania systemu. W tym okresie pozostaniemy w gotowości do natychmiastowej reakcji na ewentualne problemy, które mogą pojawić się w trakcie realnego korzystania z systemu przez studentów oraz pracowników uczelni – opisuje Grzegorz Kaliński, prezes zarządu firmy Kalasoft sp. z o.o., z którą Akademia Pomorska w Słupsku współpracuje od niemal 25 lat.

Wdrożenie oprogramowania do zarządzania uczelnią pozwoli na ułatwienie wielu czynności, z czego z pewnością skorzysta zarówno kadra naukowa, administracyjna, jak i studenci.

Akademia Pomorska w Słupsku powstała w 1969 roku, wówczas jeszcze jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. Pod obecnym szyldem działa od 2006 roku. Struktura uczelni opiera się na trzech wydziałach: Filologiczno-Historycznym, Matematyczno-Przyrodniczym i Nauk Społecznych, na których kształci się ok. 3 tys. studentów i ponad 120 doktorantów. Na AP studiuje 183 cudzoziemców. W ramach 9 instytutów i samodzielnej katedry Akademia oferuje 27 kierunków i ponad 100 specjalności na studiach I, II i III stopnia. Kadra liczy 118 profesorów, 166 doktorów, 90 magistrów oraz 143 pracowników administracyjnych.

(mat. nadesłany)

 

Dyskusja (0 komentarzy)