Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lipca
Opublikowano: 2017-07-03

Akademia Techniczno-Humanistyczna w programie Santander Universidades

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej stała się członkiem międzynarodowego programu Santander Universidades zarządzanego w naszym kraju przez Bank Zachodni WBK. Odpowiednia umowa parafowana została przez rektora ATH prof. dr. hab. Jarosława Janickiego oraz dyrektora Departamentu Santander Universidades Tomasza Mielniczuka.

Dokonywane wspólnie działania pozwolą zintensyfikować istotne dla rozwoju społeczno-gospodarczego cele strategiczne. Bilateralna współpraca wpłynąć ma zarówno na rozwój kultury przedsiębiorczości i innowacyjności, jak również pozwolić ma na wzmocnienie umiędzynarodowienia przejawiającego się udziałem studentów akademii w internacjonalnych programach wymiany, projektach realizowanych wraz z uczelniami z innych krajów czy korzystaniu z zagranicznych stypendiów. Wzajemna pomoc objąć ma ponadto obszar związany z cyfryzacją i digitalizacją o globalnym zasięgu, zapewniając wsparcie i modernizację w tym zakresie, doradztwo obejmujące obszar wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych technologii czy wreszcie tworzenie usług cyfrowych przeznaczonych dla środowiska akademickiego.

Przynależność do programu owocować ma także wsparciem przy tworzeniu start-upów oraz pobudzeniem aktywności absolwentów na rynku pracy poprzez zapewnienie im możliwości odbycia stażu, czy to w placówkach banku, czy w przedsiębiorstwach z nim współpracujących.

az

(źródło: ath.bielsko.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)