Aktualności
Szkoły wyższe
11 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-11

Akademia WSB uruchamia interdyscyplinarne studia doktoranckie

Indywidualny tutoring i konsultacje z ekspertami branżowymi, stypendia motywacyjne i grantowe oraz brak opłat za studia to główne atuty interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, które uruchamia Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

W dąbrowskiej uczelni rozpoczęła się rekrutacja na prestiżowe interdyscyplinarne studia doktoranckie dofinansowane ze środków UE. Studia dedykowane są osobom mającym doświadczenie praktyczne w organizacjach biznesowych, publicznych lub naukowych i posiadającym dorobek aplikacyjny (programy szkoleń, patenty, ekspertyzy, strategie itp.).  Aplikacyjny profil studiów kształtuje kompetencje niezbędne do wykonywania pracy w charakterze badawczym i badawczo-­rozwojowym w instytucjach otoczenia społeczno­-gospodarczego.

Interdyscyplinarność studiów dotyczy obszaru nauk społecznych i dwóch dziedzin tego obszaru – nauk ekonomicznych (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse) oraz nauk społecznych (m.in. nauki o bezpieczeństwie, psychologia, pedagogika).

– Akademia WSB posiada najwyższe uprawnienia akademickie, uczestniczy w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, otrzymuje najwyższe nagrody i wyróżnienia za jakość kształcenia i działalność w sferze nauki, a najważniejszym podmiotem wszystkich działań jest student – wyjaśnia rektor Akademii WSB dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. nadzw.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Społecznych są prowadzone są w formie studiów stacjonarnych (zajęcia raz w miesiącu – piątek i sobota), trwają 8 semestrów, a językami wykładowymi są język polski i angielski.

Studia dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej, co oznacza, że doktoranci nie będą ponosić opłat za studiowanie. – Zapewniamy również indywidualny tutoring oraz konsultacje z ekspertami branżowymi. Na pierwszym roku 50% najlepszych doktorantów może otrzymać stypendium motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie, a od drugiego roku studiów stypendium grantowe w wysokości 2000-2750 zł miesięcznie – wylicza dr Magdalena Wróbel, Koordynator ds. kształcenia doktorskiego Akademii WSB.

W ramach studiów otrzymają także możliwość wzięcia udziału w kursie przygotowującym do egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego, finansowanie publikacji naukowych i udziału w konferencjach, a dla najlepszych – udział w zagranicznej szkole letniej. Zajęcia prowadzone są także przez wykładowców z zagranicy, a studenci będą mieć możliwość pogłębienia wiedzy interdyscyplinarnej poprzez cykl wykładów z drugiej dyscypliny.

Rekrutacja na interdyscyplinarne studia doktoranckie w Akademii WSB trwa do 19 czerwca, szczegóły i zapisy na www.rekrutacja.wsb.edu.pl/interdyscyplinarne-studia-doktoranckie.

Michał Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)