Aktualności
Szkoły wyższe
28 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-03-28

Akademia Zamojska coraz bliżej reaktywacji

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła do Sejmu projekt ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej. Miałaby powstać na bazie Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica.

O pomyśle reaktywacji Akademii Zamojskiej pisaliśmy już przed rokiem. Założona w 1594 roku przez Jana Zamoyskiego była trzecią uczelnią w Rzeczpospolitej (po Akademii Krakowskiej i Wileńskiej). Na początku istniały trzy wydziały: filozoficzny, medyczny, prawniczy. Jednym z wykładowców był Stanisław Staszic. Przez 200 lat funkcjonowania kształcono w niej elitę narodu. W 1784 roku Austriacy przeprowadzili likwidację uczelni, która po blisko 250 latach może powrócić na akademicką mapę Polski. Próby podjęto już dwie dekady temu, ale nie spotkały się z przychylnością ówczesnych władz miasta. W 2019 roku zawiązała się grupa inicjatywna, która za cel obrała reaktywację Akademii Zamojskiej. Ma to być „uczelnia nowego typu nawiązująca do tradycyjnych wartości szkół wyższych, łącząca naukę, edukację i wychowanie, a przez to promieniować dobrą energią na region, kraj i zagranicznych sąsiadów”.

Rozważano wówczas dwa możliwe scenariusze: przekształcenie działającej obecnie w Zamościu uczelni zawodowej w Akademię po jej zgłoszeniu do ewaluacji i osiągnięciu kategorii B+ w co najmniej 1 dyscyplinie naukowej  lub powołanie nowej uczelni z osobną kadrą i włączenie w jej strukturę zasobów uczelni zawodowej (i utrzymanie rangi uczelni akademickiej w kolejnej ewaluacji). Projekt ustawy, którego wnioskodawcą jest poseł Sławomir Zawiślak, przewiduje przekształcenie w Akademię już istniejącej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica. Pod nowym szyldem miałaby działać już 1 września tego roku.

W uzasadnieniu czytamy, że kształcenie odbywać się będzie „w oparciu o naukę historii, pogłębione polskie studia humanistyczne i społeczne, tworzone w duchu realizmu filozoficznego oraz chrześcijańskiej tradycji narodowej”. Oprócz tego możliwe jest uwzględnienie innych dyscyplin, jak nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki rolnicze. Oferta Akademii byłaby adresowana do: przyszłych pedagogów, pracowników mediów, administracji samorządowej i państwowej, a także osób związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem (Obrona Terytorialna, służby mundurowe, Legia Akademicka) i zaangażowanych w zdrowie publiczne oraz zajmujących się ochroną, upowszechnieniem i naukową analizą kulturowego dorobku Polaków.

Wnioskodawcy dodają, że reaktywacja Akademii Zamojskiej jest częścią Projektu Strategii rozwoju województwa lubelskiego do 2030 r.

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu powstała w 2005 roku (na początku jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu). Obecnie posiada prawo do prowadzenia kształcenia na 9 kierunkach studiów pierwszego stopnia: filologia, bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja. Studiuje w niej blisko tysiąc osób. Obecnym rektorem jest dr hab. Andrzej Samborski, który pełni swoją funkcję już drugą kadencję.

MK

 

Dyskusja (3 komentarze)
  • ~Wijtek 12.07.2021 17:49

    Sejm RP uchwalił Ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej 8.07.2021: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1101_u.htm

  • ~Marek 31.03.2021 15:51

    Zamość perła architektury. Znakomite tradycje polskiej kultury i sztuki. Piękny Wschód.

  • ~śmiałek 30.03.2021 14:50

    Tylko pogratulować inicjatywy ! Powinniśmy pamiętać o chlubnych i zacnych dziełach przodków ! Zamość już dawno sobie zasłużył na Akademię !