Aktualności
Szkoły wyższe
15 Marca
Opublikowano: 2021-03-15

Akredytacja CEEMAN dla Łazarskiego

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego otrzymał prestiżową akredytację CEEMAN IQA. Potwierdza ona profesjonalizm instytucji edukacyjnych kształcących w dziedzinie zarządzania na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

The International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN) to założone w 1993 roku międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz rozwoju zarządzania, którego celem jest podnoszenie jakości także w zakresie nauk o zarządzaniu (wcześniej obejmowało swym zasięgiem jedynie Europę Środkową i Wschodnią). Organizacja z siedzibą w słoweńskim Bled zrzesza obecnie 210 członków instytucjonalnych i indywidualnych z ponad 50 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. Należy do niej 17 polskich uczelni.

Od 1998 roku CEEMAN przyznaje International Quality Accreditation (IQA), o którą starać się mogą szkoły biznesu i inne instytucje zajmujące się rozwojem zarządzania.  Szczegółowej ocenie podlega m.in. misja i strategia rozwoju, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku, innowacyjność kształcenia, relacje ze środowiskiem biznesu, internacjonalizacja. Pod koniec lutego akredytację otrzymał Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, która jest członkiem CEEMAN od 2016 roku. Akredytacja potwierdza profesjonalizm instytucji edukacyjnych kształcących w dziedzinie zarządzania.

CEEMAN International Quality Accreditation:

  • ma na celu ustanowienie międzynarodowych standardów jakości w dziedzinie edukacji menedżerskiej;
  • zapewnia wsparcie doradcze w zakresie podnoszenia jakości oferty edukacyjnej;
  • zachęca do poszanowania różnorodności kulturowej;
  • wspomaga wprowadzanie zmian i wspiera organizacje w procesach przejściowych;
  • wspiera kreatywność, innowacyjność i kompleksowe podejście do rozwoju kształcenia w zakresie zarządzania.

Instytucje akredytowane przez CEEMAN tworzą płaszczyznę wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń. Jednocześnie CEEMAN jest platformą, gdzie organizacje zajmujące się zarządzaniem i rozwojem biznesu mogą współpracować w obszarach takich jak: organizacja i zarządzanie instytucjami edukacyjnymi; prowadzenie projektów i programów badawczych; wymiana studentów oraz kadry akademickiej i administracyjnej; organizacja konferencji, debat i spotkań.

Wydział Ekonomii i Zarządzania jest jednym trzech tworzących strukturę Uczelni Łazarskiego (obok Prawa i Administracji oraz Medycznego). Kształci się na nim ponad 2 tys. osób. Studia prowadzone są w języku polskim (3 kierunki, 22 specjalności) i angielskim (6 kierunków, 11 specjalności). Dzięki współpracy z prestiżowym Coventry University programy prowadzonych na wydziale studiów anglojęzycznych spełniają kryteria brytyjskiego sytemu szkolnictwa wyższego. Kierunki walidowane kończą się podwójnym dyplomem. Programy studiów opracowywane są wspólnie z praktykami biznesu, dzięki czemu są nieustannie dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy. Potwierdza to najwyższa nota A+ otrzymana za praktyczną budowę programów studiów w ratingu magazynu „Brief”. Uczelnia otrzymała również wyróżnienie w konkursie na najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.

W trakcie pierwszych semestrów nauki studenci otrzymują wiedzę obszarową, zdobywają umiejętności warsztatowe i metodologiczne. Następnie przekazywana jest wiedza kierunkowa z danej dziedziny, np. ekonomii czy zarządzania, która jest podstawą do praktycznego jej zastosowania w ostatnim bloku – specjalizacyjnym. Kształcenie odbywa się poprzez doświadczenie zawodowe, case studies, gry strategiczne, autentyczne przypadki z dziedziny biznesu. Studia licencjackie nie kończą się teoretyczną pracą dyplomową. Studenci przygotowują projekt dyplomowy, który rozwiązuje prawdziwy problem z praktyki zawodowej w danej dziedzinie.

Oprócz Łazarskiego akredytację CEEMAN ma obecnie 30 uczelni, w tym 7 polskich: Akademia WSB, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Leona Koźmińskiego, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)