Aktualności
Szkoły wyższe
29 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-29

Akredytacja HCÉRES po raz pierwszy dla polskiej uczelni

Politechnika Łódzka, jako pierwsza polska uczelnia, otrzymała certyfikat HCÉRES potwierdzający wysoką jakość kształcenia i badań. Proces akredytacji trwał dwa lata.

W spotkaniach ze specjalistami z HCÉRES (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur), czyli francuskiej Najwyższej Rady ds. Oceny Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego, uczestniczyło ponad 170 pracowników, studentów, absolwentów oraz partnerów Politechniki Łódzkiej. Uczelnia wypadła bardzo dobrze we wszystkich sześciu ocenianych kryteriach i uzyskała ocenę pozytywną na 5 lat.

– Znak jakości HCÉRES zwiększa widoczność i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym. Ułatwia przynależność do międzynarodowych zespołów badawczych oraz sieci i konsorcjów. Dla studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni jest także potwierdzeniem jej wiarygodności – podkreślił rektor PŁ prof. Sławomir Wiak.

Zespół HCÉRES wysoko ocenił bogatą ofertę kształcenia PŁ, dostosowaną do potrzeb rynku pracy, jak również działania uczelni w doskonaleniu programów nauczania. W raporcie końcowym zwrócono uwagę na szeroki zakres współpracy PŁ z otoczeniem społeczno-gospodarczym i fakt, że uczelnia jest cenionym partnerem. Dostrzeżono także bardzo dobrze rozwiniętą sieć międzynarodowej wymiany studentów, zaangażowanie społeczności akademickiej w budowanie jakości kultury oraz świadomość zasad etyki zawodowej. Zespół francuskich ekspertów docenił też ogromne zaangażowanie pracowników, studentów oraz partnerów uczelni w realizację wspólnych działań.

HCÉRES to renomowana jednostka międzynarodowa, która cieszy się uznaniem środowiska akademickiego. Jest członkiem European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), widnieje także w rejestrze European Quality Assurance Register (EQAR). Ma doświadczenie w akredytacjach instytucjonalnych i programowych na całym świecie. Akredytacja HCÉRES jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „POWER Akredytacje zagraniczne”. Celem jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)