Aktualności
Szkoły wyższe
21 Lipca
Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych, fot. Jan Zych
Opublikowano: 2020-07-21

Akredytowane laboratoria na Politechnice Krakowskiej

Zespół Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących powstaje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Wartość przedsięwzięcia przekracza 14 mln zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu. Jego celem jest stworzenie kluczowego ośrodka naukowo-badawczego w oparciu o najnowocześniejszą technologię pomiarową i systemy badawcze oraz ściśle łączącego naukę i innowacje techniczne z zastosowaniami przemysłowymi. W skład Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących wchodzić będą trzy laboratoria: dwa z Wydziału Mechanicznego (Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej i Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych) i jedno z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych).

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych specjalistyczne laboratoria badawcze zostaną doposażone w niezbędną aparaturę i urządzenia służące zespołom naukowym do prowadzenia prac badawczych w obszarze wysoko zaawansowanych materiałów oraz technologii dla przemysłu – zarówno w regionie, jak i w całej Polsce oraz w wymiarze międzynarodowym. Zakupiona infrastruktura badawcza umożliwi też rozszerzenie akredytacji dla dwóch laboratoriów z Wydziału Mechanicznego oraz uzyskanie akredytacji przez placówkę badawczą z WIŚiE.

– Sytuacja na rynku usług laboratoryjnych w Polsce rozwija się dynamicznie. Aby utrzymać konkurencyjną pozycję, należy przekonać potencjalnych klientów do swoich kompetencji i jakości świadczonych usług. Drogą do tego celu jest uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – podkreśla prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, dziekan Wydziału Mechanicznego i pomysłodawca RZAL.

Z kolei kierownik projektu, dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK z Katedry Inżynierii Procesów Produkcyjnych tłumaczy, że zlecanie prac badawczych akredytowanym laboratoriom stanowi podstawę w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Badania prowadzone przez takie placówki zapewniają wiarygodne wyniki, otrzymane zgodnie z najlepszą praktyką, co wpływa na ograniczenie liczby wadliwych wyrobów, obniża koszty kontroli i produkcji, a umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

– Potwierdzona w akredytowanych laboratoriach jakość wyrobów otwiera przedsiębiorstwom dostęp do rynków zewnętrznych zgodnie z zasadą „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany” – dodaje prof. Niemczewska-Wójcik.

Prace badawcze prowadzone w RZAL będą bezpośrednio dotyczyć obszarów związanych z automatyzacją i robotyką procesów technologicznych, przemysłem maszynowym czy efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. Podejmowane w laboratoriach PK działania wpłyną na jakość ludzkiego życia, bo będą też dotykać obszarów związanych z nowoczesną diagnostyką i terapią, nowymi technologiami terapeutycznymi i wspomaganiem urządzeń medycznych np. przez możliwość zastosowania technik pomiarów współrzędnościowych. To z kolei umożliwi rozwój, projektowanie, wdrażanie i produkcję innowacyjnych urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, w tym narzędzi do rehabilitacji, służących do prowadzenia lub wspomagania terapii oraz diagnostyki medycznej.

Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na ponad 14 mln zł, z czego ponad 11 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)