Aktualności
Szkoły wyższe
13 Maja
Opublikowano: 2022-05-13

ALK w konsorcjum na rzecz naukowców-uchodźców

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jako jedyna uczelnia z Europy Środkowej weszła w skład międzynarodowego konsorcjum na rzecz naukowców-uchodźców. Znalazło się w nim blisko 50 instytucji edukacyjnych z całego świata.

Powstanie międzynarodowej sieci szkół wyższych, które udzielają schronienia i dają możliwość dalszej pracy naukowcom, zmuszonym do emigracji ze swoich krajów i macierzystych instytucji, zainicjowała nowojorska The New School. Do konsorcjum przystąpiły m.in. uniwersytety Carnegie Mellon, McGill, Northwestern, Columbia, Yale – łącznie blisko 50 znanych instytucji edukacyjnych z całego świata. Jedyną uczelnią z Polski i całej Europy Środkowej w tym gronie jest Akademia Leona Koźmińskiego.

Program dla naukowców-uchodźców obejmuje wolny dostęp do zasobów bibliotecznych i webinariów, możliwość kontynuacji własnych badań oraz udział w stacjonarnych seminariach w The New School dla wszystkich międzynarodowych stypendystów o statusie uchodźcy, którzy znaleźli schronienie w uczelniach goszczących. Główną ideą, jaka przyświeca tej inicjatywie, jest poszanowanie wolności w każdym obszarze ludzkiej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wolności w nauce i badaniach.

The New School ma długą i piękną tradycję przyjmowania prześladowanych naukowców zmuszonych do emigracji ze względu na wyznawane poglądy, poszanowanie wolności i odmowę współpracy z rodzimym reżimem. Pierwsza grupa ponad stu uchodźców pojawiła się w tej uczelni po 1933 roku i byli to uciekinierzy z nazistowskich Niemiec. Uczelnia wiele im zawdzięcza, bowiem to uczeni-uchodźcy stworzyli w The New School znaczący ośrodek badań społecznych, z których uczelnia słynie do dzisiaj. Akademia Leona Koźmińskiego wspiera naukowców z objętej wojną Ukrainy, a wcześniej przyjmowała na studia studentów-uchodźców z państw totalitarnych, którym udzielała stypendiów.

źródło: ALK

Dyskusja (0 komentarzy)