Aktualności
Szkoły wyższe
23 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-23

ALK w Positive Impact Rating

Akademia Leona Koźmińskiego jako jedyna z Polski znalazła się w gronie 30 uczelni biznesowych na świecie sklasyfikowanych w Positive Impact Rating. Pierwsza edycja rankingu została ogłoszona podczas odbywającego się w Davos Światowego Forum Ekonomicznego.

Celem Positive Impact Rating jest pokazanie szkół wyższych, które w swojej misji i w codziennym działaniu kierują się zrównoważonym rozwojem i pozytywnym wpływem na społeczeństwo i środowisko. Swoje uczelnie pod kątem zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i etyki oceniali sami studenci.

– Uczelnie biznesowe zaczęły powstawać sto lat temu na fali liberalizmu gospodarczego, dostarczając narzędzi do zwiększania wartości firm, maksymalizacji zysku i bogacenia się najbardziej przedsiębiorczych jednostek. Ponad ćwierć wieku temu, kiedy zakładaliśmy naszą uczelnię, zauważyliśmy, że dobrych menedżerów nie da się wykształcić w oderwaniu od etyki i od zaangażowania społecznego. Dlatego w nauczaniu kładliśmy silny nacisk także na te obszary. Sądzę, że obecnie udało nam się zrównoważyć twarde i miękkie elementy kształcenia przyszłych liderów. Szkoła biznesu już nie może ograniczać się do skoncentrowanych na efektywności kursów analitycznych i technicznych. Dziś inne, bardziej złożone i wymagające, są oczekiwania rynku i ludzi. Absolwenci opuszczający mury uczelni jako swoją główną motywację podają chęć zmieniania świata na lepsze, a nie szybkie wzbogacenie się. Uczelnie muszą poważnie potraktować swoją odpowiedzialność za umożliwienie absolwentom realizacji tych celów, a mogą to zrobić tylko utożsamiając codzienną działalność ze społeczną odpowiedzialnością, zrównoważonym rozwojem i troską o zasoby środowiska – powiedział prof. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego podczas uroczystego ogłoszenia wyników ratingu w szwajcarskim Davos.

Akademia Leona Koźmińskiego jest znanym w Polsce i na świecie ośrodkiem badań nad etyką biznesu. Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych działa pod kierownictwem prof. Bolesława Roka. Uczelnia angażuje się w projekty naukowe i biznesowe z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. W 2012 roku była gospodarzem V Światowego Kongresu Etyki Biznesu organizowanego przez International Society of Business, Economics and Ethics. Jest współorganizatorem ogólnopolskiego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu. Prof. Rok jest ekspertem z zakresu CSR, konsultantem i jurorem w konkursach oceniających m.in. innowacje firm na rzecz zrównoważonego rozwoju. W Koźmińskim prowadzone są studia podyplomowe dla menedżerów sustainability wdrażających Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które ukończyło już 200 specjalistów.

Uczelnia w trosce o środowisko wprowadza wiele rozwiązań dobrze przyjmowanych przez studentów i pracowników, m.in. wycofała plastikowe butelki z wodą, a w zamian udostępniła krany z wodą pitną, gdzie można napełniać własne bidony, kafeterie oferują zniżki na kawę nalewaną do własnych kubków wielokrotnego użytku. Na terenie uczelni znajduje się stacja rowerów miejskich, a na parkingu dostępne są stanowiska z prądem dla samochodów elektrycznych.

– Naszą rolą jako wykładowców jest poszerzanie perspektywy – mówi prof. Bolesław Rok. – Wierzymy w ekonomiczny rozsądek studentów, bo już dziś wiele banków i funduszy inwestycyjnych odmawia finansowania takich projektów, które mają negatywny wpływ środowiskowy. To od absolwentów uczelni zależy czy uda się nam jako globalnemu społeczeństwu przeciwstawić się kryzysowi klimatycznemu. Mówiąc wprost, jeżeli nie zainspirujemy ich do wprowadzania poważnych zmian, to szanse na przeżycie mamy niewielkie. Studenci ALK tworzą realny potencjał zmiany. Oni czują jak zabójcze może być dalsze wykorzystywanie paliw kopalnych, a jednocześnie wiedzą już, że długoterminowo takie inwestycje nie są opłacalne. Czy zdecydują się zainwestować swoją energię w rozwój startupu pozytywnego wpływu? Czy bardziej zainspiruje ich koncepcja B-Corp, czy doughnut economics, a może conscious capitalism lub degrowth. Czy pójdą w stronę turkusowego modelu zarządzania, czy dostrzegą szanse na etyczny rozwój w świecie VUCA? Oni dziś dyskutują o kierunkach koniecznych zmian w modelach biznesowych, które przywrócą gospodarkom równowagę ekologiczną i społeczną. Chcemy ich przygotować do tego, by potrafili wykorzystać wiedzę o świecie i rynku, o społeczeństwie i o zasobach naturalnych, a także nowe i dostępne już technologie przyszłości dla realizacji wizji zrównoważonego rozwoju tu i teraz – dodaje.

Positive Impact Rating (ocena pozytywnego wpływu) to wykaz najlepszych uczelni biznesowych pod kątem ich społecznej odpowiedzialności i troski o zrównoważony rozwój, przeprowadzany przez studentów i dla studentów. Studenci najlepszych uczelni biznesowych z całego świata ocenili swoje szkoły pod kątem ich pozytywnego wpływu na świat, który wykracza poza ich wkład w biznes i gospodarkę. Do udziału w ratingu zaproszono po 50 uczelni z czołówki rankingów Financial Times Masters in Management 2018 (w tym rankingu Koźmiński zajął 20. miejsce) i Corporate Knights Green MBA (CK). Analizie poddano odpowiedzi 2,5 tysiąca studentów z 51 uczelni. 30 uczelni uznano za najbardziej zaawansowane w wywieraniu pozytywnego wpływu w 7 zdefiniowanych obszarach. Rating powstał we współpracy międzynarodowej grupy profesorów, organizacji międzynarodowych (UN Global Compact, WWF, OXFAM) i stowarzyszeń studenckich (AIESEC, Oikos, Net Impact).

źródło: ALK

Więcej informacji o ratingu PIR i końcowy raport z badania

Dyskusja (0 komentarzy)