Aktualności
Szkoły wyższe
18 Listopada
Opublikowano: 2021-11-18

ALK z najlepszym programem MBA

Program Executive MBA prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego zajął pierwsze miejsce w najnowszym rankingu „Perspektyw”. Oceniono w sumie 41 programów MBA realizowanych na polskich uczelniach.

Który program MBA wybrać, aby w maksymalnym stopniu zwiększyć swoje szanse na rynku menedżerskim? Aby ułatwić odpowiedź na to pytanie, już po raz ósmy „Perspektywy” przygotowały Ranking Programów MBA. W zestawieniu uwzględniono w sumie 6 kryteriów składających się łącznie z 24 wskaźników.

Organizatorzy programów MBA uczestniczących w rankingu wypełniali ankietę zawierającą kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Odpowiedzi na nie posłużyły do ustalenia, kim są słuchacze i wykładowcy ocenianych programów, jak wygląda struktura i zakres programu, co oferują słuchaczom oraz jaki jest prestiż programu i jego organizatora.

Podobnie jak w innych profesjonalnych rankingach MBA również w rankingu „Perspektyw” jednym z kluczowych kryteriów jest opinia absolwentów. W badaniu wzięło udział 386 absolwentów, co stanowiło 50,1% ankietowanych. Każdy z programów objętych rankingiem miał prawo wskazać maksimum 25 absolwentów. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews – technika ilościowa, w której badania prowadzone są za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego). Wyniki badania zostały uwzględnione w rankingu z wagą 15%.

Aby znaleźć się w zestawieniu, oceniany program musiał spełnić cztery „kryteria wejścia”:

  • być w stanie aktywnym, czyli rekrutować słuchaczy i prowadzić z nimi zajęcia;
  • powstać przed rokiem 2019, a obecnie powinna odbywać się przynajmniej druga edycja programu;
  • mieć program liczący co najmniej 300 godzin zajęć;
  • przesłać informacje i dane zawarte w ankiecie rankingowej Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, potwierdzając również w ten sposób zgodę na udział w rankingu.

Powyższe wymogi spełniło 41 programów i one właśnie zostały ocenione w Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021. Kapituła pracująca pod przewodnictwem prof. Elżbiety Mączyńskiej uznała, że najlepszy w Polsce jest Program Executive MBA prowadzony od ponad 30 lat przez Akademię Leona Koźmińskiego. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu ALK znalazła się wśród topowych ośrodków na świecie, które najlepiej kształcą przyszłych menedżerów w zakresie ekonomii. Zestawienie opracował „Financial Times”.

MBA jest nie tylko kluczem do planowania kariery menedżerskiej, ale też przyszłości organizacji. Uczymy rozwoju biznesu przez stosowanie nowych technologii i sztucznej inteligencji, ale też mamy na uwadze zrównoważony rozwój, ekologię i etykę biznesu. Żeby dziś być prawdziwym liderem biznesu, nie wystarczy wygrać konkurencyjną walkę o przewagę rynkową. Trzeba umieć walczyć o więcej i działać w perspektywie globalnej, dobrze rozumiejąc zmieniający się świat. Takie spojrzenie dają studia Executive MBA – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Dotychczas studia MBA w ALK ukończyło niemal 6 tys. osób. Obecnie trwa rekrutacja na 62. nitkę programu Executive MBA, który wystartuje na wiosnę. Co roku około 200 absolwentów odbiera dyplom MBA, z czego połowę stanowią uczestnicy najbardziej wymagającego i najdłuższego programu Executive MBA. Pozostali kończą studia MBA dedykowane poszczególnym branżom: IT, ochronie zdrowia, HR, inżynierii, finansom, logistyce i transformacji cyfrowej. Uczelnia cały czas tworzy nowe programy MBA, rozwija i dopasowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb rynku. Jednym z nich jest program Executive MBA w języku angielskim.

Nasze programy MBA przygotowujemy i rozwijamy w oparciu o międzynarodowe standardy. Wiemy, że uczestnicy studiów to osoby o konkretnych oczekiwaniach związanych z rozwojem menedżerskim i ta wiedza pozwala nam dopasować program do ich potrzeb. Dziś edukacja staje się nieodłącznym elementem życia, a wybór dobrego, sprawdzonego programu kształcenia gwarantuje nie tylko lepsze zarobki, ale przede wszystkim możliwość podejmowania decyzji, które procentują zawodowo i prywatnie – zaznacza dr Sylwia Hałas-Dej, dyrektorka Kozminski Executive Business School.

Pozostałe miejsca na podium rankingu „Perspektyw” zajęły: Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) prowadzony od 1995 roku przez Szkołę Główną Handlową oraz Program emba@uw – Executive MBA prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W czołówce sklasyfikowano także programy: Executive MBA Poznań-Atlanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, MBA-SGH (Szkoła Główna Handlowa), International MBA In Strategy. Programme and Project Management (Politechnika Gdańska), European Multicultural Integrated Management Program. International MBA oraz Executive MBA (oba Krakowska Szkoła Biznesu UE w Krakowie), MBA ze specjalizacjami (ALK), Executive MBA – opcja międzynarodowa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Polsko-Amerykański Program Studiów MBA (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego).

Cały ranking dostępny jest na stronie internetowej www.mba.perspektywy.pl.

MK, źródło: Perspektywy, ALK

 

Dyskusja (0 komentarzy)