Aktualności
Opublikowano: 2017-10-20

Ameryka w Akademii Wojsk Lądowych

Pogłębienie obopólnej współpracy w zakresie edukowania przyszłych oficerów, wspólne przygotowywanie projektów naukowych połączone z wydawaniem publikacji, a także umożliwienie odbywania studenckich praktyk, to fundamentalne kwestie umieszczone w porozumieniu zawartym między Akademią Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki a United States Military Academy at West Point.

Bilateralna umowa sygnowana została ze strony Akademii Wojsk Lądowych przez rektora-komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę, prof. AWL, ze strony amerykańskiej parafował ją Superintendent Akademii w West Point gen. broni Robert L. Caslen, w imieniu którego umowę dostarczył do polskiej uczelni dr Lawrence Mansour.

Podpisanie tak skonstruowanego porozumienia pozwoli AWL kształcić profesjonalną kadrę oficerską, która zapoznając się z międzynarodowymi standardami, będzie w przyszłości z sukcesem sprawdzać się w roli dowódców, strategów czy liderów, podkreśla gen. Skorupka. Pozyskanie nowego partnera stanowi dla Akademii Wojsk Lądowych kolejny etap poszerzający jej ofertę edukacyjną, a także otwierający drogę do uzyskania tytułu najlepszej w Europie uczelni dowódców.

az

(źródło: awl.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)