Aktualności
Szkoły wyższe
27 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-27

Ankieta IAU na temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów, działające pod auspicjami UNESCO, uruchomiło skierowaną do uczelni na całym świecie internetową ankietę na temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Termin jej wypełnienia mija 16 czerwca.

International Association of Universities (IAU) działa od 1950 roku. Organizacja, afiliowana przy UNESCO, ma na celu koordynację międzynarodowej współpracy uniwersytetów i szkół wyższych ze wszystkich krajów członkowskich ONZ. Obecnie zrzesza ponad 600 uniwersytetów i instytucji szkolnictwa wyższego ze 130 krajów. Polskimi członkami stowarzyszenia są: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Collegium Civitas i Akademia Polonijna w Częstochowie.

Już po raz szósty IAU przeprowadza internetowe badanie dotyczące umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Ankieta ma charakter instytucjonalny, co oznacza, że kwestionariusz należy wypełniać z perspektywy danego podmiotu jako całości, a nie poszczególnych jego pracowników. Zebrane odpowiedzi mają zostać wykorzystane na potrzeby projektu badawczego dotyczącego tego zagadnienia.

Ankieta zawiera 66 pytań, m.in. jak w ostatnich latach zmieniło się umiędzynarodowienie programu nauczania, czy wprowadzenie kształcenia online wpłynęło na studia prowadzone wspólnie przez uczelnie z różnych krajów, które z działań w ramach internacjonalizacji mają najwyższy priorytet w Twojej instytucji, jakie są w niej najważniejsze zewnętrzne przeszkody lub wyzwania na drodze do postępu internacjonalizacji.

Kwestionariusz pozostanie aktywny do 16 czerwca. Można go znaleźć na stronie internetowej IAU.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)