Aktualności
Opublikowano: 2018-03-07

Anna Siewierska-Chmaj nowym rektorem krakowskiej WSE

W ostatni poniedziałek Senat Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera podjął decyzję, iż jej nowym rektorem będzie dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSIiZ. Nowa rektor nie zrezygnuje jednak z pracy na rzecz rzeszowskiej WSIiZ.

Anna Siewierska-Chmaj jest politolożką. Doktoryzowała się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zaś habilitację uzyskała decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest również członkinią m.in. Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, a także Rady Programowej Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym. Z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie związana jest od 18 lat. Na uczelni pełni funkcję dyrektora Instytutu Badań nad Cywilizacjami oraz wykładowcy akademickiego.

Prof. Anna Siewierska-Chmaj jest autorką kilku książek oraz kilkudziesięciu  artykułów i rozdziałów w publikacjach. Za książkę Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji nominowana została do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. prof. Józefa Tischnera.

Zainteresowania naukowe prof. Anny Siewierskiej-Chmaj to: język polityki, mitologia polityczna, teologia polityczna, wielokulturowość, polityka migracyjna i integracyjna państwa, komunikacja międzykulturowa, tożsamość we współczesnym świecie.

– Propozycja objęcia funkcji Rektora Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie była dla mnie zaskoczeniem, ale i wielkim zaszczytem. Nie tylko ze względu na prestiż i potencjał rozwojowy tej uczelni, ale także na osobę jej Patrona. Filozofia i myśl etyczna ks. prof. Józefa Tischnera są mi bardzo bliskie i cieszę się, że będę miała okazję je promować. Z moją macierzystą uczelnią – Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z którą jestem związana od 2000 roku – absolutnie się nie żegnam – informuje prof. Anna Siewierska-Chmaj, rektor WSE Kraków i dodaje: – Kierowany przeze mnie Instytut Badań nad Cywilizacjami nadal będzie realizował wyznaczone zadania, a moi współpracownicy, seminarzyści i studenci nadal mogą na mnie liczyć. Ja z kolei liczę na zacieśnienie współpracy między obiema uczelniami. Jestem przekonana, że z pożytkiem dla obu stron.

Dominik Łazarz

Dyskusja (0 komentarzy)