Aktualności
Szkoły wyższe
01 Lipca
Opublikowano: 2019-07-01

Antropologia sądowa – nowy kierunek studiów podyplomowych

Pierwsze na polskim rynku studia podyplomowe uwzględniające problematykę antropologii sądowej w praktyce oferuje w swojej ofercie Uniwersytet Jagielloński. Ich celem jest przygotowanie specjalistów łączących wiedzę anatomiczną i antropologiczną z metodyką badań wykorzystywanych podczas identyfikacji szczątków ludzkich w trakcie prowadzenia śledztwa, zarówno dotyczącego zbrodni wojennych, jak i przypadków współczesnej przestępczości oraz ofiar katastrof.

Program  studiów – przygotowany przez Katedrę Anatomii UJ CM i Katedrę Medycyny Sądowej UJ CM – obejmuje dwa bloki tematyczne: medyczny z zagadnieniami z zakresu anatomii topograficznej, antropologii sądowej oraz medycyny sądowej z elementami traumatologii oraz metodologiczny z zagadnieniami z zakresu metodyki poszukiwawczych i wykopaliskowych badań archeologicznych, elementów kryminalistyki, entomologii sądowej, a także archeozoologii.

Nowe studia prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ spełniają standardy kształcenia antropologów sądowych w krajach zachodniej Europy oraz Stanach Zjednoczonych. O wysoki poziom prowadzonych zajęć zadbają wybitni specjaliści praktycy: pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk. Każdy moduł będzie zawierał zajęcia teoretyczne  i praktyczne, które będą się odbywać w wyspecjalizowanych placówkach lub umożliwią zapoznanie się ze specjalistycznym sprzętem badawczym w trakcie zajęć terenowych.

Słuchacze studiów wprowadzeni w metodykę badań z różnych dziedzin nauki nabędą umiejętności interdyscyplinarnej analizy niezbędnej we współczesnej nauce. Studia skierowane są do absolwentów kierunków medycznych i biologicznych, a także osób z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia zainteresowanych tą tematyką.

Źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)