Aktualności
Szkoły wyższe
06 Listopada
Opublikowano: 2020-11-06

Apel ministra nauki do rektorów uczelni prowadzących kierunki medyczne

O prowadzenie szkoleń: dla personelu medycznego oraz przed- i podyplomowego na potrzeby przygotowywania kadry do udzielania świadczeń chorym na COVID-19, zaapelował w liście do rektorów uczelni prowadzących kierunki medyczne minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 

Szef resortu przypomina, że 27 października br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, która umożliwia studentom kierunków medycznych udzielanie wsparcia podmiotom leczniczym lub służbom sanitarno-epidemiologicznym w ramach walki z epidemią. Na podstawie nowych przepisów studenci kształcący się na studiach przygotowujących do wykonywania powyższych zawodów medycznych, którzy w roku akademickim 2020/2021 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w związku z osiągnięciem efektów uczenia się podczas wykonywania tych czynności.

„W związku z tym, podmioty lecznicze, z którymi uczelnie zawarły umowy lub porozumienia powinny być poinformowane, że studenci nie muszą zawierać umowy z uczelnią na wykonywanie przez nich czynności w ramach zadań realizowanych przez te podmioty w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Uczelnia, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności, będzie mogła, na podstawie przepisów ww. rozporządzenia, zaliczyć studentowi część zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych” – napisał minister nauki.

Zwrócił się też do rektorów o przychylne rozpatrzenie prośby ministra zdrowia dotyczącej prowadzenia szkoleń dla personelu medycznego, w szczególności dla lekarzy kierowanych do pracy przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19: leczonym w oddziale obserwacyjnym, wentylowanym mechanicznie w warunkach OIT. Jednocześnie zaapelował o podjęcie analogicznych działań i zlecenie prowadzenia w Centrach Symulacji Medycznej szkolenia przed i podyplomowego na potrzeby przygotowywania kadry medycznej do udzielania świadczeń chorym na COVID-19. Zalecił, by udostępniać Centra dla ćwiczenia obsługi respiratora i czynności z zakresu intensywnej terapii, w tym także krótkich kursów podyplomowych. Dodał, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego powinno uruchomić na swojej platformie szkolenie e-learning dotyczące zasad leczenia pacjenta z COVID-19 w warunkach oddziału obserwacyjnego.

„Zwracam również uwagę Państwa Rektorów na przygotowanie studentów kształcących się na ostatnim roku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych, w szczególności na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Wydaje się zasadnym, dostosowanie harmonogramu szkolenia praktycznego prowadzonego z wykorzystaniem Centrów Symulacji Medycznej w sposób umożliwiający uzyskanie umiejętności niezbędnych w walce z epidemią” – kończy swój apel Przemysław Czarnek.

MK

Apel do rektorów w sprawie kształcenia medycznego i prowadzenia szkoleń dla kadry medycznej

 

Dyskusja (0 komentarzy)