Aktualności
Szkoły wyższe
01 Października
Opublikowano: 2020-10-01

Apel profesorów tytularnych UG do społeczności uniwersyteckiej

Za słuszną uważamy decyzję dr. hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG, o rezygnacji z kierowania uczelnią. Otwiera ona przed uniwersytetem realną szansę na przywrócenie stabilizacji – napisało w liście do społeczności akademickiej blisko trzydziestu profesorów tytularnych z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim towarzyszą echa poniedziałkowej dymisji rektora dr hab. Jerzego Gwizdały. Jego rezygnacja, motywowana względami zdrowotnymi, była w istocie pokłosiem artykułu, jaki opublikowaliśmy we wrześniowym „Forum Akademickim”. Autor, red. Marek Wroński, dowodzi w nim, że w przypadku postępowania profesorskiego Gwizdały zachodzi podejrzenie naruszenia praw autorskich. „Dla naszej wspólnoty akademickiej publikacja (…)  była zaskakująca i wielu z nas z powodu zawartych w
niej informacji czuje rozczarowanie oraz upokorzenie wobec osłabienia wizerunku uczelni w oczach opinii publicznej” – napisali profesorowie tytularni UG, „poczuwając się do szczególnej odpowiedzialności za losy Uniwersytetu Gdańskiego”.

W ich ocenie decyzja dr. hab. Jerzego Gwizdały o rezygnacji z kierowania uczelnią była słuszna. „Otwiera przed uniwersytetem realną szansę na przywrócenie stabilizacji. To przykre doświadczenie może nam pomóc na nowo przemyśleć pierwotną wartość uniwersytetu – instytucji osadzonej w kręgu kultury zachodniej, skupionej na tworzeniu i przekazywaniu wiedzy o najwyższej jakości. Uniwersytet to zarazem żywa wspólnota Pracowników i Studentów, gdzie jeden spełnia swoją powinność wobec drugiego w duchu szacunku, służby i rzetelności” – czytamy w liście.

Jego autorzy uważają, że odbudowanie pozycji uczelni nie może się odbyć bez wyboru właściwego kandydata na rektora. W dalszej części wyliczają przymioty, którymi bezwzględnie powinien się on odznaczać: autorytet naukowy o międzynarodowym zasięgu, nieposzlakowana opinia, kultura osobista, doświadczenie administracyjne, prestiż w centralnych gremiach naukowych. „Mamy takie osoby w swoim gronie. Apelujemy do osób uprawnionych do wyboru Rektora UG: prosimy, niech kierują się Państwo zasadniczymi wartościami” – piszą profesorowie i dodają: „Jeśli Uniwersytet Gdański ma konsekwentnie wzmacniać swoją pozycję i awansować w uznanych rankingach, to należy oczekiwać dopełnienia reformy jego ustroju, który w obecnym stanie nie jest pozbawiony cech anachronicznych. Wobec przyszłych władz Uczelni deklarujemy wsparcie w tym przedsięwzięciu”.

Na koniec zwracają się do rozpoczynających właśnie nowy rok studentów, prosząc, by traktowali „aktualny kryzys jak przejściową dolegliwość. Liczymy, że niniejszy apel będzie pierwszym skutecznym środkiem w kierunku jego przezwyciężenia”.

Przypomnijmy, że we wtorek obradowała Rada Uczelni. Jednym z punktów było ustalenie harmonogramu działań zmierzających do jak najszybszego wyboru nowego rektora. Zgodnie z procedurami pierwszym krokiem będzie powołanie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przewodniczący będzie miał za zadanie stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rektora. Po tym ruszy kalendarz wyborczy: Rada Uczelni wyznaczy termin zgłaszania kandydatów na rektora oraz datę elekcji.

MK

Apel profesorów tytularnych Uniwersytetu Gdańskiego

Oświadczenie

W związku z opublikowaniem na łamach Forum Akademickiego „Apelu profesorów tytularnych UG”, pod którym widnieją nazwiska 25 osób, informuję, że nie podpisałem tego apelu ani nie wyraziłem zgody na umieszczenie mojego nazwiska jako sygnatariusza tego apelu.
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Dyskusja (0 komentarzy)