Aktualności
Szkoły wyższe
11 Stycznia
Opublikowano: 2017-01-11

Aplikacją w chorobę

Diagnostyka osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne dostaje właśnie realną szansę na usprawnienie całego procesu leczenia, niwelując kłopotliwą na co dzień odległość między pacjentem a lekarzem.

Opracowana właśnie przez Jarosława Michalika, studenta fizyki medycznej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, aplikacja o roboczej nazwie Touch Dynamics umożliwić ma szybkie rozpoznanie stanu zdrowia chorego bez potrzeby odbywania osobistej wizyty w specjalistycznej poradni, wykorzystując w tym celu analizę dynamiki dotyku. Prosty w obsłudze program wymagać ma podania wieku oraz płci, oceny stanu zmęczenia określonego w 10-stopniowej skali, wskazania pozycji, w której wykonywany będzie test, zaznaczenia tempa oraz wybrania konkretnej ręki i palca wykonujących czynność klikania. Po zrealizowaniu przez użytkownika określonej liczby uderzeń w kwadrat pomiarowy usytuowany na środku ekranu telefonu, zebrane i odpowiednio sformatowane dane wysłane zostaną na serwer, skąd pobierze je następnie lekarz. Czynności muszą oczywiście zostać wielokrotnie powtórzone, by można było wyciągnąć konkretne wnioski dotyczące oceny przebiegu choroby oraz postępów, czy ewentualnej modyfikacji wdrożonego leczenia.

Nowa metoda ma być przeznaczona nie tylko dla osób starszych, narażonych z uwagi na wiek na pojawienie się określonych schorzeń układu nerwowego, ale także dla osób młodszych, u których pierwsze objawy nadchodzącej choroby przypadają zwykle na okres od 25-40 lat.

Aplikacja wpisuje się w nową formę medycyny, czyli telemedycynę, opierającą się na połączeniu elementów telekomunikacji, informatyki i medycyny.

az

(źródło: www.agh.edu.pl)

 

Dyskusja (0 komentarzy)