Aktualności
Szkoły wyższe
03 Marca
Źródło: ATH
Opublikowano: 2023-03-03

ATH w Bielsku-Białej uniwersytetem?

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej rozpoczyna starania o uzyskanie statusu uniwersytetu. To efekt ostatniej oceny jakości działalności naukowej. 

O planowanych działaniach związanych z przekształceniem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Uniwersytet Bielsko-Bialski poinformował w specjalnym liście do uczelnianej wspólnoty dr hab. inż. Jacek Nowakowski, rektor ATH. Przypomniał, że historia edukacji na poziomie wyższym rozpoczęła się w tym mieście w 1969 roku, gdy w wyniku porozumienia ówczesnych władz Bielska-Białej z Politechniką Łódzką – która jako jedyna w kraju oferowała możliwość równoczesnego uruchomienia dwóch kierunków kształcenia, tj. mechanicznego i włókienniczego – powstała filia tej uczelni. Wtedy rozpoczęto kształcenie przyszłych inżynierów.

Na początku XXI wieku filia została przekształcona w samodzielną uczelnię – Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Działania te były poprzedzone żywą dyskusją w środowisku akademickim o nowej strukturze organizacyjnej i jej nazwie. Byli stronnicy utworzenia politechniki, która kontynuowałaby wieloletnie tradycje kształcenia technicznego w naszym mieście, jak i zwolennicy rozszerzenia edukacji akademickiej o nauki społeczne i humanistyczne. Wymagania formalno-prawne, a także  konieczność (w kontekście realnych możliwości) pozyskania kadry dla nowej uczelni, w tym pracowników samodzielnych, zdecydowały o powołaniu publicznej szkoły wyższej – Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – przypomina rektor jedynej publicznej uczelni akademickiej w mieście.

Obecnie ATH prowadzi kształcenie na 22 kierunkach studiów, a także realizuje badania naukowe w 10 dyscyplinach (w 4 dziedzinach nauki). W ostatniej ewaluacji najlepiej wypadło językoznawstwo, które otrzymało kategorię A. Pozostałe dyscypliny: informatykę techniczną i telekomunikacją; inżynierię lądową, geodezję i transport; inżynierię materiałową; inżynierię mechaniczną; inżynierię środowiska, górnictwo i energetykę; literaturoznawstwo; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki o zdrowiu oraz pedagogikę oceniono na B+. Wyniki te pozwalają realnie myśleć o rozpoczęciu formalnej drogi do przekształcenia ATH w Uniwersytet Bialsko-Bialski. Przypomnijmy, że nazwa „uniwersytet” jest zastrzeżona dla uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A lub B+ w co najmniej sześciu dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zawierających się w co najmniej trzech dziedzinach nauki lub sztuki.

Uważam, że Akademia spełnia wszystkie kryteria niezbędne do podjęcia takiej procedury. Jestem głęboko przekonany, iż jako Wspólnota Akademicka jesteśmy gotowi, by zrealizować to wyjątkowe przedsięwzięcie – potrzebne nie tylko dla dalszego rozwoju naszej uczelni, ale także potrzebne Bielsku-Białej i regionowi – zadeklarował w liście rektor ATH.

Przypomnijmy, że wcześniej podobne sygnały popłynęły z Akademii Pomorskiej w Słupsku (ma być Uniwersytetem Pomorskim) oraz z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (ma być Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)