Aktualności
Szkoły wyższe
01 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-01

Awans Politechniki Białostockiej w rankingu Perspektyw 2018

13. miejsce wśród polskich uczelni technicznych oraz 42. w zestawieniu ogólnym – Politechnika Białostocka zdecydowanie poprawiła pozycję w Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw. Rok temu uczelnia otwierała drugą pięćdziesiątkę rankingu ogólnego (awans o 10 pozycji). Była też na 16. miejscu wśród uczelni technicznych (awans o 3 miejsca).

29 maja Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki tegorocznej edycji rankingu. Oceniono w nim ponad 90 uczelni akademickich. Autorzy rankingu podkreślają, że to narzędzie, które może posłużyć maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych, ale przede wszystkim to kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

W tym roku ponownie najwyżej w rankingu premiowana jest Efektywność naukowa (waga 20%) oraz kategoria Absolwenci na rynku pracy (17%), później Potencjał naukowy oraz Umiędzynarodowienie (po 15%).

– Bardzo mnie cieszy awans aż o 10 pozycji Politechniki Białostockiej. Uczelnia bardzo wzmocniła się naukowo, co znalazło odzwierciedlenie w Rankingu przygotowanym przez Perspektywy. Politechnika Białostocka doceniona została za publikacje naukowe (63,12%, w ubr. niespełna 50%) oraz rozwój własnej kadry (54,41%, w ubr. – niecałe 40%). Wyraźnie widać też naszą efektywność i skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na badania (43,09%, w ubr. – prawie 16%). Przypomnę, że Politechnika pozyskała blisko 12 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie na „Zintegrowane Programy Uczelni”. Pieniądze te pozwolą nam na uruchomienie nowych kierunków studiów i specjalności, upraktycznienie kształcenia, podniesienie kompetencji kadry oraz wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego. Myślę, że to bardzo ważna informacja dla tych, którzy szukają dobrego miejsca do studiowania, a także dla naszych studentów – komentuje rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis.

Wskaźnik Ekonomiczne losy absolwentów, który mierzony jest zatrudnialnością absolwentów oraz wysokością ich zarobków, w przypadku Politechniki Białostockiej wynosi ponad 66%. W tej ocenie kapituła rankingu oparła się na wynikach ogólnopolskiego badania przeprowadzone przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Politechnika Białostocka dość wysoko punktowana jest także za ocenę parametryczną (66% w kryterium Potencjał naukowy). Uczelnia poprawiła wskaźnik dostępności dla studentów do kadr wysoko kwalifikowanych (z 28% do ponad 39%).

Jak wygląda klasyfikacja wybranych kierunków prowadzonych na naszej Politechnice? Wysoką pozycję zajmuje budownictwo – 11 miejsce na 23 sklasyfikowane szkoły wyższe. Wyróżnia się też pozycja kierunku inżynieria środowiska – 17/27. Oba kierunki utrzymały swoją pozycję w stosunku do zestawienia z poprzedniego roku.

W tegorocznym rankingu uczelni technicznych pozycja Politechniki Białostockiej „podskoczyła” o trzy oczka. Zajmujemy pozycję 13. ex aequo z Politechniką Rzeszowską, za Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, przed Politechniką Opolską.

Więcej informacji o rankingu na stronie Fundacji Perspektywy:
http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-uczelni-akademickich

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)