Aktualności
Szkoły wyższe
23 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-23

Awans Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w XI Rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” 2017

W XI Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazety Prawnej” 2017 potwierdziła się ponownie jakość kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wydział awansował po raz pierwszy na miejsce IV względem lokat z lat ubiegłych.

W tym roku można było uzyskać 118,5 punktu, maksymalnie w poszczególnych kategoriach: kadra – 40,5 pkt, jakość i siła kształcenia – 43,5 pkt oraz wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów – 25,5 pkt. Dołączono do punktacji także zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze – 9 pkt.

Wydział Prawa UwB zdobył łącznie 98,75 pkt. Najwyżej oceniona została jakość i siła kształcenia – w tym kryterium wydział utrzymał IV miejsce, zdobywając 40,5 pkt. na 43,5 możliwe. Za kadrę otrzymał 33,5 pkt, tym samym awansując na IV względem ubiegłorocznej V pozycji. Dużym sukcesem jest III miejsce pod względem wymogów stawianym studentom i jakości absolwentów – na tej płaszczyźnie wydział zdobył 20,5 pkt.

Prof. Emil. W. Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podkreśla na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”: „Jestem dumny z widocznego rozwoju Wydziału Prawa na płaszczyźnie naukowo-badwczej, jak również w wymiarze praktycznym. (…). Jestem bardzo dumny z naszych pracowników oraz studentów. Przykładem na to, że „korzenie nauki są gorzkie, ale owoce słodkie” (jak mawiał Arystoteles) jest prężnie działająca Studencka Poradnia Prawna (SPP), która zwyciężyła w tegorocznym II Rankingu Studenckich Poradni Prawnych zorganizowanym przez Rzeczpospolitą w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych (w 2016 r. uplasowaliśmy się na II miejscu). W ramach SPP studenci, pod opieką merytoryczną pracowników naukowych, udzielają porad prawnych tym, których nie stać na zatrudnienie profesjonalnego pełnomocnika. W ten sposób przyszli praktycy prawa dowiadują się na czym polega misja niesienia pomocy prawnej. Częścią SPP jest program efektywnego i całościowego kształcenia studentów Centrum Praktyk Sądowych (CPS). Na zajęciach CPS studenci poznają m.in. wewnętrzną organizację sądu, zasady funkcjonowania sądu, pracę sekretariatów sądowych, zapoznają się z czynnościami administracyjnymi i orzeczniczymi, biorą udział w rozprawach sądowych, obserwują „z bliska” pracę sędziów. Punktem kulminacyjnym, a równocześnie zakończeniem praktyk CPS są interesujące i spektakularne rozprawy sądowe, w których role procesowe odgrywają studenci – uczestnicy zajęć, występujący w togach.  Dodam, iż przygotowujemy także wiele inicjatyw – głównie o charakterze naukowym, takich jak: symulacje rozpraw sądowych, gry kryminalistyczne, stoiska daktyloskopijne czy traseologiczne podczas cyklicznych projektów m.in. Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku czy Naukowego Pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Działania te nie tylko służą rozwojowi naszych studentów, pracowników, ale mają także na celu ukazanie szerszej grupie obserwatorów praktyczny wymiar prawa, które nie ogranicza się do przepisów, lecz reguluje w zasadzie każdą sferę naszego życia”.

Anna Tywończuk-Gieniusz

Dyskusja (0 komentarzy)