Aktualności
Szkoły wyższe
16 Marca
Opublikowano: 2022-03-16

AWF we Wrocławiu od października pod nowym szyldem?

Z początkiem października tego roku Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zmieni nazwę – wynika z projektu ustawy, który trafił do konsultacji. Uczelnia otrzyma imię Polskich Olimpijczyków.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce publiczną uczelnię akademicką tworzy się w drodze ustawy, a zatem również zmiana szyldu jest dokonywana w toku pełnego procesu legislacyjnego. Wnioskował o nią rektor AWF we Wrocławiu dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF. Uczelnia miałaby nosić imię Polskich Olimpijczyków.

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że nowa nazwa z jednej strony będzie stanowiła wyraz uznania dla dokonań
polskich olimpijczyków na przestrzeni ponad 100 lat i uhonorowanie ich znakomitych osiągnięć podczas igrzysk olimpijskich, a z drugiej – podkreśli ścisły związek Akademii z tradycjami polskiego ruchu olimpijskiego. „Nawiązanie w nazwie Akademii do idei olimpijskich będzie wzmacniać ich znaczenie we wszechstronnym rozwoju studentów i kształtowaniu postaw. Nadanie Akademii imienia Polskich Olimpijczyków wyróżni uczelnię
oraz wzmocni jej pozytywny odbiór i rozpoznawalność” – piszą autorzy projektu. Według założeń zmiana nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ma nastąpić z dniem 1 października tego roku.

Wrocławska AWF jest uczelnią z 75-letnią tradycją, prowadzącą kształcenie głównie w ramach dziedziny nauki – nauki medyczne i nauki o zdrowiu, w dyscyplinie naukowej – nauki o kulturze fizycznej. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach na następujących kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, terapia zajęciowa, turystyka i rekreacja oraz kosmetologia. Tym samym uczelnia przygotowuje swoich studentów do wykonywania m.in. zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, specjalisty z zakresu turystyki i rekreacji. Z Akademią są związani znani polscy trenerzy i sportowcy, w tym medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Obecnie w AWF we Wrocławiu kształci się 3248 studentów oraz 70 doktorantów. Uczelnia zatrudnia 328 osób.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)