Aktualności
Szkoły wyższe
15 Kwietnia
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Opublikowano: 2024-04-15

Będą szkolić kadry dla przemysłu jądrowego

Szkolenie kadr i rozwój kompetencji niezbędnych do rozwoju sektora jądrowego oraz realizacji projektów jądrowych w Polsce – to główny cel polsko-amerykańskiej jednostki, której działalność oficjalnie zainaugurowano na Politechnice Warszawskiej. 

Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka, ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz Michael Goff z Departamentu Energii USA oficjalnie zainaugurowali działalność polsko-amerykańskiego Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych (CETC – Clean Energy Training Center). To pierwsza tego typu jednostka na świecie. Jej powstanie związane jest z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w województwie pomorskim z trzema reaktorami w amerykańskiej technologii AP1000. Zadaniem Centrum będzie szkolenie kadr i rozwój kompetencji niezbędnych do rozwoju sektora jądrowego oraz realizacji projektów jądrowych w Polsce. Oprócz współpracy z uczelniami będą tam prowadzone równolegle szkolenia specjalistyczne wspierające polskie firmy zainteresowane zdobywaniem wiedzy i doświadczenia w sektorze jądrowym.

Energetyka jądrowa jest ważnym elementem polskiej transformacji energetycznej. Realizacja największej inwestycji w historii polskiego systemu elektroenergetycznego wspólnie z partnerami z USA jest wyrazem strategicznego sojuszu polsko-amerykańskiego. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi przybliży Polskę do osiągnięcia neutralności klimatycznej i kompleksowej modernizacji polskiej energetyki – podkreślił wiceminister Miłosz Motyka.

Funkcjonowanie Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych ma przyczynić się do zapewnienia kompetentnych kadr, niezbędnych do skutecznej realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (Program PEJ). W grudniu ubiegłego roku został zatwierdzony krajowy „Plan Rozwoju Kadr dla Energetyki Jądrowej” w formie dokumentu wykonawczego do Programu PEJ. Jego celem jest zapewnienie Polsce takiej ilości i jakości zasobów ludzkich, która zagwarantuje sprawną i bezpieczną budowę i eksploatację elektrowni jądrowych, a także rozwój krajowej bazy ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej.

Szkolenia Centrum będą skierowane do szerokiego grona odbiorców, reprezentujących m.in. uczelnie, instytucje oraz firmy zaangażowane w realizację projektów jądrowych w Polsce. Zainteresowanie udziałem w szkoleniach CETC wyraziły polskie uczelnie oraz spółki realizujące bądź planujące realizować projekty jądrowe, instytucje dozorowe (Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Dozoru Technicznego), instytuty badawcze (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz), Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, a także krajowe firmy z szeroko pojętego łańcucha dostaw i przemysłu – w celu przygotowania się w zakresie certyfikacji, kodów, standardów i wymagań jądrowych właściwych dla amerykańskich technologii.

Dla polskiego przemysłu energetyka jądrowa jest szansą na realizację zaawansowanych technologicznie projektów, które w skali gospodarki mogą stworzyć stabilne miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej. Rozwój sektora jądrowego w Polsce może być także istotnym czynnikiem przyspieszenia transferu technologii.

W katalogu „Polski przemysł dla energetyki jądrowej” wydawanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, prezentuje się ponad 300 podmiotów posiadających kompetencje jądrowe. Blisko 80 polskich przedsiębiorstw w ostatnich 10 latach zrealizowało przynajmniej jeden projekt dla sektora jądrowego zagranicą m.in. dla elektrowni jądrowych na Ukrainie, w Japonii i Meksyku, a w Finlandii przy budowie bloku nr 3 w elektrowni jądrowej Olkiluoto pracowało 25 polskich firm.

Za koordynację prac Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych po stronie polskiej odpowiedzialny jest Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W ramach prac Komitetu Sterującego wraz z partnerami ze strony amerykańskiej – Departamentem Energii USA – co roku będą opracowywane plany szkoleniowe zgodne z bieżącymi potrzebami. W planach tych będą wskazywane obszary tematyczne priorytetowe dla konkretnych podmiotów.

Szkolenia – w zależności od ich formy i specyfiki – będą odbywać się online lub stacjonarnie, zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych m.in. na obiektach jądrowych.

MK, źródło: MKiŚ

Dyskusja (0 komentarzy)