Aktualności
Szkoły wyższe
17 Grudnia
Źródło: Twitter/Śląskie
Opublikowano: 2020-12-17

Będzie nowa uczelnia na Śląsku

W Rybniku powstanie Państwowa Wyższa Szkoła Medyczna. Będzie kształcić przyszłe kadry w ramach Instytutu Pielęgniarstwa i Instytutu Nauk o Zdrowiu.

List intencyjny w sprawie utworzenia nowej uczelni o profilu medycznym podpisali 17 grudnia marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Mieczysław Kieca i dyrektor ZGiPSZ Adam Wawoczny. To efekt prowadzonych od kilku miesięcy rozmów i spotkań Związku Subregionu Zachodniego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Rybnika. Inicjatorką powołania uczelni była Violetta Dytko – dyrektor SALUS Opieka Domowa. W przedsięwzięcie zaangażowali się także: prof. Joachim Foltys – dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, dr n o. zdr. Anna Janik – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, a także Małgorzata Staś – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W województwie śląskim funkcjonują wyższe szkoły zawodowe, brakuje jednak szkoły wyższej o profilu medycznym. Dlatego Samorząd Pielęgniarek i Położnych wraz z przedstawicielami Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku pod nadzorem prof. nadzw. dr. hab. inż. Joachima Foltysa opracował koncepcję utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej. Koncepcja ta zyskała aprobatę środowisk pielęgniarskich i położniczych województwa śląskiego – informuje Sławomir Gruszka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Szkoła ma powstać już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ma kształcić przyszłe kadry medyczne na studiach I stopnia w Instytucie Pielęgniarstwa na kierunku pielęgniarstwo, a także kosmetologia i dietetyka w ramach Instytutu Nauk o Zdrowiu. W kolejnych latach na kierunkach tych planowane jest uruchomienie studiów II stopnia oraz studiów podyplomowych. Początkowo na każdym kierunku studiować ma około 50 osób, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Powstająca placówka ma zapewniać przyszłym studentom nowoczesny dydaktyczny sprzęt symulacyjny oraz możliwość odbycia praktyk – dodaje Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta w Rybniku.

Siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej będzie zlokalizowana na terenie rybnickiego kampusu, w budynku, który przed laty zajmował Uniwersytet Śląski. Powstanie wyższej szkoły zawodowej o profilu medycznym wpisuje się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Jej celem jest między innymi wzmocnienie potencjału i skali oddziaływania ośrodków akademickich oraz sektora B+R. Inwestycja ma skutkować tworzeniem nowych specjalizacji na obszarze Subregionu Zachodniego. Co więcej docelowo przełoży się na rozwój nowych sektorów gospodarki, związanych z przemysłem medycznym.

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w 2018 roku na ogólną liczbę 280 tys. pielęgniarek i położnych aktywnych zawodowo blisko 173 tys. z nich było w wieku 41–60 lat, a jedynie 33 tys. miało 21–40 lat. Według szacunków, w 2033 roku zabraknie w Polsce nawet 169 tys. pielęgniarek.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)