Aktualności
Opublikowano: 2018-12-14

Będzie nowocześniej

„Doposażenie laboratoriów technicznych Uczelni Jana Wyżykowskiego” to nazwa projektu, na realizację którego Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach uzyskała 91,7 tys. zł od Fundacji Polska Miedź.

Celem projektu, realizowanego przez UJW do końca marca 2019 r., jest poprawa jakości kształcenia poprzez doposażenie zaplecza dydaktycznego i rozwój laboratoriów technicznych UJW. – Zakup nowoczesnej aparatury jak i oprogramowania przyczyni się do podniesienia jakości nauczania i zwiększenia komfortu studiowania – mówi dr Dariusz Zając, Kanclerz UJW. – Pozwoli również na poszerzenie oferty dydaktycznej o nowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych, stworzy możliwości generowania i rozszerzenia oferty prac dyplomowych, pokryje zapotrzebowanie na realizację tematów badawczych związanych z infrastrukturą przemysłową regionu – zaznacza.

Doposażonych zostanie pięć laboratoriów technicznych, z których korzystać będą studenci kierunków: górnictwo i geologia, mechatronika, informatyka, logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Całkowity koszt projektu to 131 tys. zł, z czego wkład własny uczelni to 39,3 tys. zł.

W laboratoriach UJW do marca 2019 pojawią się m.in. nowoczesne oprogramowanie, oscyloskop cyfrowy, spawarka do tworzyw sztucznych, stacja lutownicza, częstościomierz, tokarka oraz zestawy do pomiaru odkształceń/naprężeń, momentu obrotowego w układzie napędowym czy miernictwa elektrycznego.

Obecnie UJW posiada następujące laboratoria: geologiczne, automatyki, elektroniki, miernictwa i mikroprocesorów, zaawansowanych systemów informatycznych, informatyczne, laboratorium zaawansowanej grafiki komputerowej i projektowania CAD, mechatroniczne, napędów hydraulicznych, fizyki, chemii, elektroniki i elektrotechniki, ergonomii, aerologii,  metrologii, materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów.

Nowoczesne laboratoria pozwolą na prowadzenie badań oraz realizację projektów wpisanych do Planu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych UJW na lata 2018-2019. Np. nowe oprogramowanie umożliwi studentom poznanie najnowszych rozwiązań stosowanych na rynku i wykorzystanie ich podczas opracowywania innowacji związanych z wentylacją kopalń.

Jan Walczak

Dyskusja (0 komentarzy)