Aktualności
Szkoły wyższe
09 Lutego
Opublikowano: 2021-02-09

Będzie Politechnika Bydgoska?

Ponad 80% pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy opowiada się za zmianą nazwy uczelni – to wynik referendum, które odbyło się online w dniach 5–9 lutego.

W głosowaniu wzięło udział 75% nauczycieli akademickich i 60% spośród pozostałych pracowników. Zdecydowana większość, bo aż 83,2% jest za przyjęciem nazwy „Politechnika Bydgoska”.

Z satysfakcją przyjmuję stanowisko społeczności akademickiej. Kształcimy inżynierów od samego
początku istnienia. Podkreślenie technicznego charakteru i rodowodu uczelni pozwoli uzupełnić ofertę akademicką Bydgoszczy i regionu – mówi prof. Marek Adamski, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Temat zmiany szyldu poruszany jest od wielu lat wśród społeczności akademickiej. Referendum stanowiło jeden z elementów procesu konsultacyjno-decyzyjnego. W kolejnym etapie UTP zasięgnie również opinii władz miasta i regionu. Sama zmiana wymaga zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki.

To jedna z najważniejszych decyzji, kluczowa dla przyszłości uczelni. Musimy spojrzeć na to przez pryzmat zupełnie innej rzeczywistości, rzeczywistości olbrzymich zmian, które zachodzą w szkolnictwie wyższym. Musimy być na te zmiany przygotowani, by pozostać konkurencyjni i móc dalej się rozwijać. Jesteśmy największą uczelnią kształcącą inżynierów w regionie. Uważam, że warto uzupełnić mapę akademickiej Bydgoszczy o jasno sprecyzowaną w nazwie uczelnię, w której zarówno jednostki organizacyjne o indywidualnej tożsamości reprezentujące kierunki techniczne, jak i rolnicze, a także przyrodnicze i społeczne zachowają swoje status quo – dodaje prof. Marek Adamski, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Obecnie w Polsce funkcjonują 22 uczelnie techniczne, w tym 14 politechnik. UTP jest największą i najstarszą państwową uczelnią w Bydgoszczy. Powstał w 1951 roku jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1964 roku przemianowaną ją na Wyższą Szkołę Inżynierską. Dekadę później, po połączeniu z bydgoską filią Akademii Rolniczej w Poznaniu, przyjęła nazwę Akademii Techniczno-Rolniczej. Pod obecnym szyldem funkcjonuje od 2006 roku.

Na siedmiu wydziałach: Budownictwa, Architektury i Inzynierii Środowiska; Hodowli i Biologii Zwierząt; Inżynierii Mechanicznej; Rolnictwa i Biotechnologii; Technologii i Inżynierii Chemicznej; Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz Zarządzania kształci się ponad 5,9 tys. studentów. Mają do wyboru 34 kierunki studiów I stopnia i 20 kierunków studiów II stopnia. Szkoła Doktorska UTP posiada uprawnienia do nadawania stopnia w pięciu dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, nauki chemiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo. Na UTP zatrudnionych jest 566 nauczycieli akademickich, w tym 58 profesorów, 127 doktorów habilitowanych, 299 doktorów i 82 magistrów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)