Aktualności
Szkoły wyższe
21 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-11-21

Będziemy kształcić najlepszych specjalistów cyfrowej gospodarki

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z dziesięcioma uczelniami tworzy model systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu na lata 2020–2023 to 81 mln zł.

Listy intencyjne z przedstawicielami 10 uczelni wchodzących w skład konsorcjum powołanego do stworzenia Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) podpisał 20 listopada minister cyfryzacji Marek Zagórski.

– Nasz projekt jest silnie związany z potrzebami gospodarki i administracji – powiedział w trakcie uroczystości szef MC. – Dzięki niemu wypracujemy model systemowego kształcenia najlepszej klasy specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na poziomie studiów wyższych. W przyszłości będą oni wspierać instytucje o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki i państwa – dodał.

Realizacja projektu polegać będzie m.in. na opracowaniu wytycznych programów kształcenia studiów II stopnia, poprzedzonych diagnozą potrzeb i trendów na rynku pracy w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa. W oparciu o te wytyczne w uczelniach należących do konsorcjum uruchomione zostaną studia II stopnia. Efektem końcowym będzie wypracowanie modelu systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu na lata 2020–2023 to 81 mln zł. W tym okresie działaniami zostanie objętych co najmniej 500 studentów z uczelni zrzeszonych w konsorcjum:

  1. Uniwersytet Warszawski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
  2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki),
  3. Uniwersytet Wrocławski (Wydział Matematyki i Informatyki),
  4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
  5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Wydział Matematyki i Informatyki UAM)
  6. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych),
  7. Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Elektroniki),
  8. Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
  9. Politechnika Poznańska (Wydział Informatyki),
  10. Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Cybernetyki).

źródło: MC

Dyskusja (0 komentarzy)