Aktualności
Szkoły wyższe
29 Maja
Źródło: wsosp.pl
Opublikowano: 2017-05-29

Bezpieczne niebo

Podpisane 16 maja br. porozumienie ramowe o współpracy między Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej zakłada przede wszystkim pomoc w zakresie rozszerzania certyfikatów szkolenia, ujednolicanie standardów kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, a także wspólne zawiadywanie pracami badawczo-rozwojowymi z obszaru systemów zarządzania ruchem lotniczym. Parafowane przez rektora-komendanta WSOSP gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka i prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusza Niedzielę porozumienie przynieść ma harmonizację i integrację szkolenia personelu w ramach Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym, odpowiadając w ten sposób na zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wskazujące potrzebę zintegrowania szkolenia cywilnego i wojskowego personelu służb ruchu lotniczego.

Jak podkreślają obaj sygnatariusze, podpisanie umowy pozwoli na stały rozwój pracowników i studentów, a realizacja wspólnych szkoleń oraz staży dla studentów WSOSP stworzy im szansę podjęcia pracy w strukturach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, wzmacniając w ten sposób jej zasoby kadrowe osobami posiadającymi kompetencje zapewniające bezpieczeństwo na polskim niebie. Obopólna współpraca zaowocować ma także organizowaniem konferencji i seminariów oraz prowadzeniem działalności publikacyjnej dotyczącej tematyki mającej późniejsze zastosowanie w szkolnictwie lotniczym.

az

(źródło: wsosp.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)