Aktualności
Szkoły wyższe
06 Lutego
Opublikowano: 2017-02-06

Białystok znów będzie gospodarzem Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców

Szkoła Języka i Kultury Polskiej POLLANDO, działająca przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, po raz trzeci wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na organizację Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców. Dzięki temu w lipcu na Uniwersytet w Białymstoku przyjedzie 45 stypendystów ministerstwa – wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich.

Kurs rozpocznie się 5 lipca 2017 r. i potrwa 3 tygodnie. Program dydaktyczny obejmuje 15 dni nauki. Najwięcej czasu uczestnicy poświęcą na zajęcia językowe. Będzie to 45-godzinny kurs języka polskiego, a dodatkowo ćwiczenia i wykłady, podczas których kursanci m.in. dowiedzą się o najnowszych tendencjach we współczesnej polszczyźnie na przykładzie języka mediów oraz poznają polskie pieśni narodowo-patriotyczne.

Uczestników czekają też zajęcia z wiedzy o Polsce poświęcone takim zagadnieniom, jak historia rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki, tradycje wielokulturowej i wielowyznaniowej Polski na przykładzie Podlasia czy współczesne kino polskie.

Organizatorzy Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców zaplanowali też zajęcia kulturalne, m.in. warsztaty w Polskim Radiu Białystok, wizytę w teatrze, kinie, a także zwiedzanie Białegostoku, wyjazdy do Supraśla i Białowieży.

Na organizację kursu Uniwersytet w Białymstoku otrzymał z MNiSW ponad 34 tys. zł. Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Letnią Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców jest dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB, pracownik Instytutu Filologii Polskiej, kierownik SJiKP POLLANDO.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)