Aktualności
Szkoły wyższe
17 Grudnia
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2018-12-17

Biotechnologia nową wspólną specjalnością UWM i UNS w Offenburgu

Od lutego 2019 r na kierunku inżynieria środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie rusza nowa specjalność: biotechnologia. To nowa oferta kształcenia, którą uczelnia wprowadza wspólnie z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w niemieckim Offenburgu Niemcy.

Studia na specjalności biotechnologia będą trwać 3 semestry i odbywać się w języku angielskim. W pierwszym semestrze studenci będą mieć zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w drugim – na Uniwersytecie w Offenburgu. Na trzecim semestrze mogą wybierać zajęcia albo na jednym z uczestniczących w programie uniwersytetów, albo na zewnątrz w przedsiębiorstwie czy też instytucji badawczej. Studenci uzyskają podwójny tytuł magistra i certyfikaty obu uczelni.  Wydział Nauk o Środowisku właśnie rozpoczął rekrutację.

– Uruchomienie takiej właśnie specjalizacji zaproponowała nam strona niemiecka. Wynika ona z potrzeb współczesnej gospodarki, w której coraz większego znaczenia nabiera gospodarka  cyrkulacyjna – nie ma w niej odpadów, a wszystko może być surowcem do dalszego przerobu – wyjaśnia dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, opiekun nowej specjalności.

Studia na biotechnologii będą się koncentrować na problemach związanych z wykorzystaniem biotechnologii w inżynierii i ochronie środowiska, produkcji żywności, a także w biogospodarce, w tym na odzyskiwaniu bioproduktów i energii z odpadów. Studenci zdobędą wiedzę mikrobiologiczną na temat podstaw procesów biotechnologicznych w inżynierii środowiska i na temat transferu biotechnologii od skali laboratoryjnej do technicznej. Będą mieli też możliwość rozwinięcia umiejętności miękkich i kreatywnego myślenia. Poznają trendy, perspektywy i ograniczenia, w tym etyczne, gospodarki opartej na biotechnologii. Absolwenci będą przygotowani do pracy ze współczesnymi biotechnologiami związanymi z inżynierią i ochroną środowiska, produkcją bioenergii i żywnością. Każdy student studiujący biotechnologię za granicą otrzyma stypendium programu Erasmus, a najlepsi studenci z UWM – dodatkowo jeszcze stypendium fundacji im. Marii i Georga Dietrichów z Offenburga. Założyciel fundacji był jednym z ojców wspólnego kształcenia na UWM i uniwersytecie w Offenburgu.

– Wiemy już z doświadczenia, że podwójny dyplom UWM i Uniwersytetu Nauk Stosowanych otwiera przed absolwentami większe możliwości – zapewnia dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska.

Absolwenci biotechnologii będą mogli znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach zajmujących się biotechnologią w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, przemysłu, produkcji żywności, biogazu i biorafinerii, w organach administracji państwowej i samorządowej działających w biogospodarce, w instytutach badawczych.

Uruchamiana w lutym biotechnologia to już trzecia specjalność realizowana wspólnie przez UWM i Uniwersytet Nauk Stosowanych w Offenburgu. Pierwszą była inżynieria ochrony środowiska, także na WNoŚ, a drugą – inżynieria produkcji żywności na Wydziale Nauki o Żywności.

syla, lek

Dyskusja (0 komentarzy)