Aktualności
Szkoły wyższe
19 Października
Opublikowano: 2017-10-19

Blisko 3 miliony złotych na dalszą cyfryzację UMCS

18 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie”. Projekt o wartości 3 450 000 zł uzyskał najwyższą możliwą ocenę (100/100 możliwych punktów) oraz dofinansowanie na poziomie 85% (2 932 500 zł) w konkursie Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu UMCS planuje realizację dwóch zadań: utworzenie nowego systemu rekrutacyjnego dla kandydatów na studia oraz wdrożenie modułów zamówień publicznych i gospodarki materiałowej będących częścią istniejącego już Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (SAP).

Nowy system rekrutacyjny będzie intuicyjnym i nowoczesnym portalem umożliwiającym pełną obsługę kandydatów na studia. Będzie również wspierał działania informacyjno-promocyjne UMCS i zarządzanie samym procesem rekrutacji. Dla kandydatów obcojęzycznych zostanie przygotowana tłumaczona na języki obce część portalu, przewidziano również dostosowanie treści dla osób niepełnosprawnych.

Powstanie modułów zamówień publicznych i gospodarki materiałowej będzie ostatnim etapem wdrożenia SAP na UMCS. Dzięki tym elementom systemu możliwe będzie składanie ofert w zamówieniach publicznych online przez podmioty zewnętrzne oraz informatyzacja procedur zakupowych i związanych z gospodarką magazynową.

Obydwa projektowane systemy zakładają wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, co znacząco przyczyni się nie tylko do uproszczenia i przyspieszenia procedur, ale także ograniczy koszty związane z obsługą dokumentacji papierowej. Projekt poprawi także dostępność informacji publicznych.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.cyfrowy.umcs.pl.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)