Aktualności
Szkoły wyższe
10 Lipca
Opublikowano: 2017-07-10

Blisko 90% absolwentów studiów magisterskich w WSPiA znajduje pracę po ukończeniu nauki

Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych w ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Badanie opracowane zostało przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o dane udostępnione przez ZUS. Jednoznacznie wskazują one, że absolwenci WSPiA, którzy ukończyli studia w 2015 r., najszybciej znajdują pracę, osiągają jedne z najwyższych zarobków i są najmniej narażeni na bezrobocie. Na uwagę zasługuje fakt, że blisko 90% absolwentów studiów magisterskich w WSPiA znajduje pracę po studiach.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz drugi przygotowało raport dotyczący Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Z opublikowanych danych jednoznacznie wynika, że ponad 86% absolwentów studiów II stopnia w WSPiA znajduje pracę po studiach. W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to prawie 82%, a po studiach pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę, prawie 65%. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia.

Jak wypadają poszczególne kierunki studiów w tegorocznym raporcie?

Według danych przygotowanych przez MNiSW na podstawie informacji z ZUS absolwenci studiów II stopnia w WSPiA na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdują pracę po około miesiącu od ukończenia studiów. W tym kryterium WSPiA znalazła się w pierwszej dziesiątce w Polsce. Z raportu wynika również, że objęci są oni niskim ryzykiem bezrobocia i mogą liczyć na średnią pensję w wysokości od 2500 do 2700 zł w pierwszym roku po studiach. W przypadku studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne absolwenci WSPiA zajmują drugie miejsce w regionie pod względem wysokości zarobków (ponad 2200 zł) oraz uzyskują jeden z niższych współczynników zagrożenia bezrobociem.

Z kolei absolwenci kierunku Administracja w WSPiA objęci są najniższym ryzykiem bezrobocia. Po studiach I stopnia znajdują pracę najszybciej w regionie – w czasie, krótszym niż miesiąc i mogą liczyć na pensję w wysokości ponad 2300 zł. Podobne zarobki osiągają absolwenci studiów II stopnia na kierunku Administracja, a ich czas poszukiwania pracy wynosi niecałe 2 miesiące po ukończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Prawo w WSPiA uzyskują najwyższe zarobki z tytułu umowy o pracę – średnio prawie 2300 zł w pierwszym roku po studiach. Najszybciej w regionie znajdują pracę na etacie i są objęci najniższym ryzykiem bezrobocia.

Kierunki studiów w WSPiA najlepsze na Podkarpaciu

Wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów to kolejny dowód na to, że prowadzone przez WSPiA kierunki studiów są najlepsze na Podkarpaciu. Przypomnijmy, że również w najnowszym „Rankingu Kierunków Studiów”, przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy” Administracja we WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej okazała się najlepszym kierunkiem studiów w Polsce i na Podkarpaciu wśród uczelni niepublicznych. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa awansowała również na drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w najnowszym XI Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazety Prawnej”. Uczelnia znalazła się także w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich publicznych i niepublicznych uczelni kształcących prawników.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)