Aktualności
Szkoły wyższe
29 Listopada
Źródło: iStock
Opublikowano: 2023-11-29

Blisko połowa studiujących w Polsce obcokrajowców pochodzi z Ukrainy

Blisko 50 tys. osób z Ukrainy kształci się w Polsce. Stanowią oni blisko połowę studentów z zagranicy. Raport dotyczący cudzoziemców na polskich uczelniach opublikował Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Publikacja zawiera dane za rok akademicki 2022/23. Najnowszą edycję ekspertki i eksperci z Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI uzupełnili o dodatkowy rozdział dotyczący studentów z Ukrainy. Agresja Rosji na naszego sąsiada spowodowała wzrost liczby ludności pochodzenia ukraińskiego w Polsce, co wpłynęło także na zainteresowanie cudzoziemców ofertą edukacyjną polskich uczelni. Liczba studentów z Ukrainy wzrosła aż o ponad 12 119 osób.

Polskie uczelnie z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Współczynnik umiędzynarodowienia studiów wyższych wynosił w naszym kraju odpowiednio 7,1% w roku akademickim 2021/22 i 8,4% – w roku 2022/23. W wartościach bezwzględnych pomiędzy tymi dwoma latami odnotowano wzrost liczby cudzoziemców aż o ok. 16 tys. osób – do poziomu ponad 102 tys. – wylicza dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Prawie 50 tys. Ukraińców

Studenci z Ukrainy są niezmiennie najliczniej reprezentowani na naszych uczelniach. Przez wiele lat prowadzono działania zachęcające młodzież z państw byłego Związku Radzieckiego do podejmowania studiów w Polsce. Szczególną ofertę w postaci stypendiów czy możliwości nieodpłatnego studiowania kierowano do obcokrajowców pochodzenia polskiego. Tacy żacy mogli rozpocząć studia na dowolnych kierunkach, także tych prowadzonych w języku polskim.

W 2019 roku w Polsce było już ponad 39 tys. studentów z Ukrainy, co stanowiło połowę wszystkich kształcących się na uczelniach cudzoziemców. Od tego momentu zarówno liczba, jak i udział studentów z Ukrainy wśród cudzoziemców stopniowo malały – mówi dr Aldona Tomczyńska, liderka Zespołu Data Science w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI –  Jednak akt agresji Rosji wobec Ukrainy w lutym 2022 roku był główną przyczyną kolejnego napływu. Liczba studentów z tego państwa wzrosła do ponad 48 tys. i stanowiła ok. 47% ogółu studentów z zagranicy – dodaje.

W roku akademickim 2022/23 studenci z Ukrainy stanowili dominującą grupę zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Największa ich liczba zdecydowała się podjąć studia niestacjonarne na uczelniach niepublicznych. Z kolei udział studentów z Ukrainy na studiach stacjonarnych wśród wszystkich obcokrajowców na uczelniach niepublicznych wynosił 34,1%. Nie jest zaskoczeniem, iż najwięcej studentów z Ukrainy podejmuje studia w dużych miastach akademickich, takich jak Warszawa czy Kraków. Na uczelniach zlokalizowanych w województwie mazowieckim studenci z Ukrainy stanowili 24% wszystkich cudzoziemców, co w wartościach bezwzględnych wynosi 11,5 tys. osób. Różnica między województwem mazowieckim a kolejnym (małopolskim) wynosi 6,4 tys. studentów.

Powyżej 4 tys. studentów pochodzących z Ukrainy mają także województwa: dolnośląskie, lubelskie, wielkopolskie oraz łódzkie. Zdecydowanie najwięcej podejmuje studia na pierwszym stopniu studiów. Znacznie mniej jest studentów na studiach drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. W roku akademickim 2022/23 na studiach pierwszego stopnia kształciło się aż 75%, a na studiach drugiego stopnia 20%. Pozostałe 5% stanowili studenci jednolitych studiów magisterskich.

Zarządzanie i informatyka najpopularniejsze

Oprócz Ukraińców najbardziej wzrosła liczba studentów pochodzących z Zimbabwe (+1 175 osób) oraz Turcji (+1 011 osób). Z kolei największe spadki odnotowano w przypadku studentów z Nigerii (-451 osób), Rosji (-273 osoby) oraz Niemiec (-236 osób). Najwięcej cudzoziemców w minionym roku akademickim kształciła uczelnia niepubliczna – Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Studia na niej podjęło niemal 6 tys. osób urodzonych poza granicami naszego kraju. Liczba ta stanowiła ponad połowę wszystkich studentów tej uczelni (56%).

Najczęstszym wyborem wśród cudzoziemców było zarządzanie. Na tym kierunku kształciło się 19% studentów zagranicznych. Zauważalny jest również wzrost zainteresowania zarządzaniem (o ponad 5 tys. osób) w porównaniu z poprzednim rokiem – mówi Anna Maziarczyk z Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI, jedna ze współautorek raportu. – Analizując nazwy kierunków studiów najczęściej wybieranych przez grupę studentów zagranicznych, zauważyć można także dużą popularność informatyki. W roku akademickim 2022/23 wybrał ją co dziesiąty obcokrajowiec. Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski – dodaje analityczka OPI.

Raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce” dostępny jest bezpłatnie na portalu RAD-on.

MK, źródło: OPI PIB

Dyskusja (0 komentarzy)