Aktualności
Szkoły wyższe
12 Czerwca
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2020-06-12

Bogatsza biblioteka cyfrowa

Udostępnienie w wersji cyfrowej 15 tys. dzieł literackich wydanych w XX i XXI w. jest głównym celem projektu „eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens”, w którym – jako jedyna polska instytucja – uczestniczy Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Wyboru tytułów mogą dokonać sami czytelnicy.

Projekt realizowany jest od listopada 2019 roku w ramach programu „Kreatywna Europa. Podprogram Kultura”. Toruńska książnica bierze w nim udział wspólnie z 14 szkołami wyższymi i instytucjami kultury z 11 państw. Funkcję koordynatora pełni Universitäts und Landesbibliothek Tirol (Austria). Jednym z celów projektu jest ułatwienie społeczeństwu dostępu do dziedzictwa kulturowego XX i XXI wieku poprzez udostępnianie online tych publikacji, o które zabiegają zarówno autorzy, jak i sami czytelnicy. W ten sposób na specjalnie dedykowanym portalu znajdzie się 15 tys. dzieł literackich, do tej pory niedostępnych cyfrowo. Istotnym aspektem jest to, by wyboru dzieł do upowszechniania dokonywali nie tylko bibliotekarze, ale również sami czytelnicy, przesyłając do Biblioteki swoje propozycje tytułów do ucyfrowienia. W ten sposób dokonana zostanie selekcja pozycji.

Zadaniem bibliotekarzy będzie ustalenie statusu prawnego dzieła, co może wiązać się np. z koniecznością pozyskania praw od autora czy wydawcy, oraz przeprowadzenie procesu ucyfrawiania zakończonego upowszechnieniem najpierw w lokalnej Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, a w następnej kolejności na międzynarodowym portalu, który powstanie w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia. Drugą opcją uczestnictwa w doborze tekstów do upowszechniania w ramach projektu EODOPEN jest deponowanie książek przez ich autorów lub redaktorów w Repozytorium UMK, skąd trafią także do wspomnianego serwisu internetowego, poszerzając tym samym krąg swoich odbiorców.

Propozycje tytułów książek lub czasopism wydanych w XX i XXI wieku, a przechowywanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, można zgłaszać na adres skany-bu@umk.pl. W przypadku czasopism należy podać numery woluminów lub roczników. Bibliotekarze sprawdzą, czy proponowane wydawnictwa nie zostały już ucyfrowione, a następnie podejmą prace związane z ustaleniem lub też, w zależności od stanu prawnego dzieła, uzyskaniem praw do upowszechnienia. Pracownicy książnice zachęcają autorów do deponowania publikacji w Repozytorium UMK. W rezultacie tych wspólnych działań zasoby Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium UMK wzbogacą się o treści potrzebne czytelnikom i będą służyły upowszechnianiu dzieł naukowych i literackich.

źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)