Aktualności
Szkoły wyższe
26 Lipca
Źródło: www.usz.edu.pl
Opublikowano: 2018-07-26

Brikolaż ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansów

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego stworzył nowatorskie studia doktoranckie – Brikolaż ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansów. Skierowane są do osób, które chcą uniknąć rutynowych zajęć oferowanych w ramach dotychczasowych studiów doktoranckich i jednocześnie pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia nastawione są przede wszystkim na współpracę z otoczeniem biznesowym. W ich trakcie studenci zapoznają się z najnowszymi metodami badawczymi oraz zastosowaniem ich w praktyce, a jednocześnie będą mogli aplikować o środki w ramach programów badawczych i rozwojowych. Jedną z największych korzyści jest szybki tryb przygotowania oraz obrony pracy doktorskiej – będzie na to maksymalnie 4 lata. Aby wesprzeć te działania, w ramach projektu sfinansowane zostaną indywidualne projekty badawcze – każdy doktorant otrzyma 40.000 zł na realizację swoich zamierzeń badawczych, które będzie mógł przeznaczyć na: badania, zakup literatury, wyjazdy na konferencje czy kwerendy biblioteczne oraz koszty opublikowania swoich prac naukowych. Prace doktorskie, które powstaną w ramach studiów będą opierać się na dwóch z trzech dziedzin ekonomicznych: ekonomii, zarządzaniu oraz finansach.

Program studiów obejmuje 3 podstawowe moduły kształcenia: moduł ogólny – część teoretyczną nastawioną na poznanie podstawowych trendów w aktualnych naukach ekonomicznych, moduł badacza – z rozbudowanym elementem naukowym i metodologicznym niezbędnym w prowadzeniu badań naukowych oraz moduł dydaktyczny – przygotowujący do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Dodatkowo w programie pojawi się fakultatywny moduł kompetencji składający się ze szkoleń z zakresu kompetencji miękkich.

Studia realizowane są ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

MK

(Źródło: US)

Dyskusja (0 komentarzy)