Aktualności
Szkoły wyższe
30 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-30

Byli rektorzy Uniwersytetu Opolskiego piszą do ministra nauki

Jesteśmy przekonani, że połączenie obu uczelni to szczególna szansa dla ich obecnych i przyszłych studentów czy pracowników oraz otwarcie na nowe możliwości rozwoju – napisali w liście do ministra nauki i szkolnictwa wyższego byli rektorzy Uniwersytetu Opolskiego. 

List, zaadresowany do ministra Wojciecha Murdzka, to kolejny głos w sprawie projektu rozporządzenia o włączeniu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu w struktury Uniwersytetu Opolskiego. W zaproponowanej w rozporządzeniu formie sprzeciwia się temu społeczność PMWSZ. O jak najszybsze podjęcie decyzji w tej sprawie zaapelowali teraz byli rektorzy UO.

„Uważamy, że w dobie piętrzących się wyzwań, mocniejsze organizmy mają większe możliwości i szansę rozwoju, co związane jest ze skuteczniejszym wykorzystaniem potencjału ludzkiego i materialnego. Jesteśmy zdania, że w obecnych czasach, połączenie sił i środków państwowych uczelni funkcjonujących w Opolu, szczególnie tych, które kształcą studentów w zbliżonych obszarach, to właściwy i skuteczny krok w kierunku wzmocnienia naszego środowiska akademickiego” – czytamy w liście.

Rektorzy przypominają, że rozmowy z PMWSZ na temat „obrania wspólnej drogi dla dobra studentów pragnących kształcić się zwłaszcza w zawodach okołomedycznych” trwają już od lat. Przybrały na sile, odkąd UO otrzymał uprawnienia do kształcenia przyszłych lekarzy, a później także specjalistów farmacji. „Niestety, idea połączenia (…) nie tylko nie znajduje zrozumienia, ale w ostatnim okresie jest wręcz torpedowana przez drugą stronę (…)” – piszą rektorzy, dodając, że – ich zdaniem – różnica stanowisk tkwi w zgoła odmiennym rozumieniu misji uczelni. Powinna ona, kontynuują autorzy listu, „obejmować służbę studentom, poszukiwanie razem z nimi prawdy, a w działaniu takim postępowanie godne ludzi wolnych”.

Dlatego, podkreślają, połączenie obu uczelni to szczególna szansa dla potencjalnych ich studentów i pracowników oraz otwarcie na nowe możliwości rozwoju obydwu środowisk. „W wymiarze moralnym stanie się natomiast tryumfem prawdy o tym wszystkim, czym uniwersytety są od wieków” – kończą byli rektorzy Uniwersytetu Opolskiego, apelując do szefa resortu nauki o jak najszybsze podjęcie decyzji z tej sprawie.

Pod listem podpisali się: prof. dr hab. Franciszek Marek (rektor w latach 1995–1996), prof. dr hab. Józef Musielok (2002–2005), prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja (2008–2012) oraz prof. dr hab. Stanisław Nicieja (1996–2002, 2005–2008, 2012–2016).

MK

List byłych rektorów UO do ministra nauki i szkolnictwa wyższego

 

Dyskusja (0 komentarzy)