Aktualności
Szkoły wyższe
17 Marca
Źródło: www.swietelsky.pl
Opublikowano: 2020-03-17

„Cen-Tech” Politechniki Lubelskiej na ukończeniu

W przyszłym roku akademickim infrastruktura Politechniki Lubelskiej powiększy się o Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej. Inwestycja kosztowała blisko 17,5 mln zł.

Budowa „Cen-Tech” rozpoczęła się w sierpniu 2018 roku. Obiekt powstał w północnej części kampusu przy ul. Nadbystrzyckiej, między Wydziałem Budownictwa i Architektury a Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki. Właśnie trwają odbiory techniczne. W przyszłym miesiącu planowane jest wyposażanie pięciokondygnacyjnego budynku.

Centrum podzielono na trzy strefy funkcjonalne: podstawową dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów, w której znajdują się sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria językowe, oraz techniczną i administracyjną. Specjalnie dla studentów kierunku informatyka i pokrewnych na trzecim piętrze utworzono salę audio-video, która ma rozwijać ich zainteresowania w obszarze technologii informatycznych wykorzystywanych przy produkcji filmowej i telewizyjnej. Według szacunków obiekt będzie użytkowany przez około 400 studentów, 50 pracowników naukowych, dydaktycznych i techniczno-inżynieryjnych oraz pracowników obsługi administracyjno-technicznej.

Inwestycja pochłonęła 17,5 mln zł, z czego 8 mln zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pierwsze zajęcia w Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej Politechniki Lubelskiej odbędą się już w nowym roku akademickim.

MK, źródło: PL

Dyskusja (0 komentarzy)