Aktualności
Szkoły wyższe
08 Lipca
Źródło: URK
Opublikowano: 2021-07-08

Centrum B+R technologii produkcji bezpiecznej żywności powstaje w Krakowie

Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności powstanie na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego odbyła się 6 lipca na Wydziale Technologii Żywności.

W ramach Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności prowadzonych będzie szereg szczegółowych, specjalistycznych i innowacyjnych badań, które pozwolą na wykonanie prac dla gospodarki umożliwiających wdrożenie produktów, technologii i procedur podnoszących bezpieczeństwo i zapewniających wysoką jakość żywności.

W  Małopolsce mamy do czynienia z rozdrobnionym rolnictwem i dużą liczbą małych przedsiębiorstw, które produkują żywność, a jednocześnie nie mają laboratoriów, w których można by testować nowe produkty – zauważa dr hab. inż. Sylwester Tabor, rektor URK.

Wzrost innowacyjności sektora rolno-spożywczego w Małopolsce ma nastąpić dzięki zaplanowanej w Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności nowoczesnej infrastrukturze, która pozwoli na koncentrację i intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie technologii produkcji bezpiecznej żywności oraz przyczyni się do rozwoju nowych produktów, poprawy jakości produktów żywnościowych na rynku, a także optymalizacji warunków przechowywania i zagospodarowania odpadów. Badania prowadzone przez naukowców z wydziałów: Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz Technologii Żywności zapewnią kompleksowe podejście do zagadnienia produkcji żywności – począwszy od analizy surowców, przez projektowanie nowego produktu lub procesu produkcyjnego w laboratoriach, następnie przeniesienie wyników badań na skalę półtechniczną, wytworzenie innowacyjnego produktu w tej skali i jego analizę oraz optymalizację warunków przechowywania, aż po zagospodarowanie odpadów.

Badania będą obejmować następujące obszary badawcze:

  • nowe innowacyjne technologie produkcji i przetwórstwa żywności, które umożliwiają poprawę wartości odżywczej żywności, eliminację składników szkodliwych/toksycznych i alergenów;
  • nowe systemy pakowania, magazynowania i badania jakości żywności;
  • żywność ekologiczna i regionalna;
  • produkty projektowane o określonych cechach żywieniowych i zdrowotnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konsumenta (żywność funkcjonalna oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego;
  • przetwarzanie odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego.

W obiekcie znajdą się m. in.: linie produkcyjne (piekarsko-ciastkarska wraz z magazynem i młynem, mięsa wraz z magazynem, ryb, a także do produkcji soków, napojów i win z leżakownią i magazynem, a także mleka z magazynem), minibrowar ze śrutownią, magazynem i leżakownią piw, specjalistyczne pracownie (sensoryczna z przygotowalnią, gastronomiczna, nutrigenomiki, proteomiki, histologiczna, komórek pierwotnych, wysokospecjalistycznych technik analitycznych, HPLC MS-MS) i laboratoria (mikrobiologiczne, analityczne, technologii przetwarzania odpadów, fizycznych modyfikacji, suszarnicze i odzyskania substancji prozdrowotnych, ekstruzji i tłoczenia, sortowania, konfekcjonowania, pakowania i znakowania surowców i produktów, przechowalnicze, automatyzacji procesów technologicznych, bioreaktory) oraz pomieszczenia urządzeń modułowych.

Koszt budowy i wyposażenia obiektu przekracza 65 mln zł. Centrum ma być oddane do użytku w sierpniu 2022 roku.

źródło: URK

Dyskusja (0 komentarzy)